ISO normen

ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die wereldwijd normen voor bedrijven en organisaties vastlegt. Op internationaal niveau werkt ISO vaak samen met IEC, International Electrotechnical Commission. In België worden de ISO standaarden beheert door NBN 'Bureau voor Normalisatie'.

ISO maakt documenten met vereiste normen, specificaties, richtlijnen of kenmerken. Deze kunnen door bedrijven consistent worden gebruikt en zorgen ervoor dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel. Daarnaast zorgt ISO ervoor dat deze vereisten in alle aangesloten landen overeenkomen, zodat er sprake is van standaardisering.

Met een ISO certificering maken bedrijven kenbaar dat hun producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

AMNorman ondersteunt bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO normen en voert interne audits uit om de conformiteit met de normen te verifiëren. We zijn gespecialiseerd in:

 

ISO 9001:2015

ISO norm 9001 geldt wereldwijd als één van de bekendste normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het richt zich onder andere op omzetgroei, aantoonbare kwaliteit, hogere klanttevredenheid, efficiëntie, kostenbesparing en aanpassend vermogen in een veranderende markt.

 

ISO 14001:2015

ISO norm 14001 richt zich voornamelijk op het maatschappelijke thema van milieuwetgeving. Bovendien wordt ISO 14001 steeds vaker een voorwaarde voor bedrijven om te kunnen verhandelen. Met deze certificering tonen bedrijven aan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van het milieu en dat ze voldoen aan de milieuwetgeving die van toepassing is in hun sector. ISO 14001 omvat het milieumanagementsysteem. Milieuvergunningen en wettelijke aspecten van het milieubeleid laten we over aan specialisten, maar het managementsysteem met onder andere interne audits, een risicobeheersplan, verbeteringstrajecten en maatregelen bevinden zich wel op ons terrein.

 

ISO 22000:2018

ISO norm 22000 is de internationaal erkende norm voor voedselveiligheid en geeft richtlijnen over het procesmatig inrichten van voedselveiligheid. ISO 22000 is gericht op de globale agro-voedselketen en heeft als belangrijkste doel om de voedselveiligheid door die gehele keten te borgen. De ISO 22000 is er voor organisaties die actief zijn in de voedselketen, maar er zelf geen handelingen mee verrichten. Indien je als organisatie zelf producten produceert, dan dien je aan de FSSC 22000 te voldoen.

Contacteer onze teamleader ISO Laurence Batteauw

Laurence Batteauw