Privacy en bescherming van persoonsgegevens

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AMNorman. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Onze contactgegevens kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

 

 

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt amnorman persoonsgegevens?

AMNorman verwerkt enkel persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die via een contactformulier op onze website interesse getoond hebben in AMNorman.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Waarvoor verwerkt amnorman persoonsgegevens?

Allereerst zijn er de praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor allerhande administratieve processen rondom facturatie, offertes, enzovoorts. Indien u contact met ons opneemt via een formulier op de website, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om terug contact op te kunnen nemen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe projecten of algemene nieuwsberichten. Wenst u van ons geen informatieve communicatie ontvangen? Klik dan in de desbetreffende mail op “Uitschrijven” of “Unsubscribe”. Hierdoor wordt uw mailadres geschrapt en zal u geen automatische emails van ons ontvangen totdat u zich opnieuw inschrijft.

In geval van een sollicitatieaanvraag bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u meedeelt in de gevraagde motivatiebrief en CV.

 

Verwerkt amnorman ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als uw ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen AMNorman kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers van AMNorman.
AMNorman kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Contacteer ons via info@amnorman.be om een overzicht op te vragen van al uw persoonsgegevens die wij behandelen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik verwerkt. Op uw aanvraag kunnen we wijzigingen doorvoeren (bv. adreswijzigingen). Voor statistische en technische doeleinden is het mogelijk dat het emailverkeer dat via formulieren op de website gemonitord wordt door de ontwikkelaar van deze website. Hierbij worden geen gegevens opgeslagen voor verder gebruik, en dient enkel ter garantie van de werking van de desbetreffende formulieren.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan klanten worden zo lang bijgehouden als nodig is voor administratieve of boekhoudkundige doeleinden. Gegevens verkregen via een formulier op deze website, worden bijgehouden zolang deze relevant zijn voor de desbetreffende communicatie.

Uitgeschreven mailadressen voor nieuwsbrieven (adhv bijvoorbeeld MailChimp) worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals inschrijvingsaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. U wordt in geen enkel geval opnieuw gecontacteerd via een automatische mailing zonder uw voorafgaande toestemming.

Gegevens worden ofwel intern bijgehouden op beveiligde computers, ofwel op de webservers van Combell (www.combell.be), waar Combell instaat voor de beveiliging van de toegang tot deze servers.

 

Kan ik zien welke gegevens amnorman van mij verwerkt?

Uiteraard! Contacteer ons via info@amnorman.be met de vraag om al uw gegevens door te sturen en we voeren uw aanvraag zo snel mogelijk uit. U kan desgewenst aanpassingen doorgeven, of vragen om volledig geschrapt te worden uit ons bestand.

Alle gegevens blijven in de Europese Unie en zijn ten volle gedekt door de juridische bestemming van de GDPR.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door AMNorman, of om inzage te krijgen in de beschikbare informatie en deze desgewenst te laten wijzigen of wissen, kan u eenvoudig contact opnemen via info@amnorman.be. Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kunt u ook contact opnemen met de Privacy Commissie.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle online persoonsgegevens bij AMNorman worden verwerkt ofwel door de beheerder van info@amnorman.be (de ontvanger van de contact- en inschrijvingsformulieren), ofwel door MailChimp (www.mailchimp.com – voor het verwerken van emailadressen voor mailings). Deze mailbox en software wordt enkel beheerd door medewerkers van AMNorman en hun geauthoriseerde partners.

Contactgegevens AMNorman
Kortrijksesteenweg 1121 - bus 0202
9051 Sint-Denijs-Westrem (België)
T +32 (0)9 223 84 89
info@amnorman.be

 

Wat doet amnorman concreet met mijn gegevens?

AMNorman.be (Nederlandstalige website) vraagt in 6 situaties naar uw gegevens:

1. Aanvraag opleidingsaanbod: hierbij vragen we om uw naam, emailadres en telefoonnummer. Deze hebben we nodig om u terug te kunnen contacteren bij verdere opvolging van uw aanvraag. Indien u een papieren versie van deze folder wenst te ontvangen, kunt u dit aanduiden en hebben we uw adres nodig om deze naartoe te sturen. We zullen uw emailadres enkel en alleen toevoegen aan onze mailinglijst indien u ons hier toestemming voor geeft. Om er zeker van te zijn dat u enkel het nieuws ontvangt dat u interesseert, vragen we u ook om uw interessegebieden aan te duiden.

2. Inschrijving opleidingen: indien u als bedrijf een opleiding volgt bij AMNorman, hebben we uw bedrijfsgegevens nodig voor de facturatie, alsook de naam, functie, emailadres en telefoonnummer van elke ingeschreven persoon. Indien u zich als particulier inschrijft, hebben we enkel de gegevens van de ingeschreven personen nodig (naam, adres, emailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden enkel bijgehouden in functie van de gekozen opleiding. Indien u zich via een partner inschrijft, gelieve het privacybeleid van deze partner na te kijken.

3. Bestelling producten: indien u als bedrijf producten bestelt, hebben we uw facturatiegegevens nodig (bedrijfsnaam, rechtsvorm, facturatieadres, mailadres, btwnummer en telefoonnummer) om de bestelling te vervolledigen. Bij een bestelling door particulieren hebben we uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres nodig. Deze gegevens worden enkel bijgehouden in functie van uw bestelling.

4. Algemeen contactformulier: hierbij vragen we om uw naam en emailadres. Deze hebben we nodig om u terug te kunnen contacteren. Ook kunt u een bericht ingeven waarbij u uw vraag of opmerking kunt formulieren. Alle overige gegevens (telefoonnummer, bedrijf, adres, sector, ...) bent u vrij om door te geven aan ons, en helpen ons om onze dienstverlening zo correct mogelijk op u af te stemmen. Deze gegevens worden bijgehouden tot het eind van de noodzakelijke communicatie.

5. Inschrijving blog: indien u op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws, kunt u zich inschrijven op onze blog/nieuwsbrief. Aan particulieren vragen we uw naam en emailadres, en om uw interessegebieden aan te duiden; zodat we u enkel het nieuws sturen waar u belang aan hecht. Bedrijven dienen naast voorgaande gegevens, ook hun bedrijfsgegevens na te laten. Deze gegevens worden opgenomen in onze MailChimp database, waarbij u zich op elk ogenblik kunt uitschrijven.

6. Aanvraag steun: om in aanmerking te komen dienen we uw naam, emailadres en telefoonnummer te verkrijgen (anders kunnen we u niet opnieuw contacteren). Ook vragen we om uw steunaanvraag te argumenteren zodat we hierop alvast een eerste selectie kunnen maken. Alle overige gegevens zijn vrijblijvend en dienen enkel om onze dienstverlening zo correct mogelijk op u af te kunnen stemmen. Deze gegevens kunnen als basis dienen voor een projectdossier en worden bijgehouden zolang noodzakelijk is voor deze aanvraag.

Om misbruik tegen te gaan, wordt uw IP-adres en het tijdstip van verzending toegevoegd aan elk bericht die wij ontvangen vanop de website.

 

OPT-OUT & vergeetrecht

AMNorman kan je (automatische) berichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van het versturen van een informatie- of sollicitatieaanvraag, of een auto-reply indien een medewerker afwezig is. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. AMNorman beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Indien u wenst dat wij alle gegevens die wij van u hebben verwijderen, gelieve een verzoek in te dienen via info@amnorman.be. We trachten uw aanvraag zo snel mogelijk in te willigen, rekening houdend met alle wettelijke / boekhoudkundige verplichtingen.

Voor overige berichten is het mogelijk u door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten. Elk automatisch bericht zal een “Uitschrijven”- of “Unsubscribe”-link bevatten waarbij u zich kan afmelden. In het zeldzame geval dat dit niet zo zou zijn, kan u ons altijd per email op de hoogte brengen via info@amnorman.be.

 

Cookies

AMNorman is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw apparaat. Cookies laten het toe (onder andere) om uw voorkeuren, instellingen, login-informatie, beveiliging, advertenties, enz ... op te slaan en te hergebruiken bij een volgend bezoek. AMNorman maakt gebruik van functionele cookies (bv. voor het onthouden van een taalkeuze) en cookies voor het beheer van webstatistieken & social media. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Elke browser bevat tools om cookies uit te lezen, cookies te blokkeren of te verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben bij het gebruiksgemak van deze website.

 

Wijzigingen privacybeleid

AMNorman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van AMNorman te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.amnorman.be/privacy. Indien er onduidelijkheden zijn, aarzel niet om ons te contacteren via info@amnorman.be.

 

Disclaimer

De inhoud van www.amnorman.be is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel AMNorman tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt AMNorman expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. AMNorman garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer AMNorman hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eigen producties of aanbevolen artikelen, betekent dit niet dat AMNorman de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. AMNorman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door AMNorman niet geverifieerd.

AMNorman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of AMNorman op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan AMNorman of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van AMNorman.

AMNorman behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn AMNorman en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met AMNorman via info@amnorman.be.