Etikettering en specificatiebeheer van producten zijn onderworpen aan heel wat strikte regels. Onze Normanisten zorgen ervoor dat deze belangrijke, moeilijke en tijdrovende verplichting correct wordt toegepast.

Together on track for correct labelling

AMNorman ondersteunt in alle aspecten van etikettering en specificatiebeheer. Dit kan in de vorm van:

 • Advies 
 • Opleiding
 • Opstellen etiketinformatie en -specificatie
 • Voedingswaardeberekening
 • Etiketcontrole
 • Specificatiebeheer
 • Opmaak notificatiedossiers
 • Verhandelbaarheidsrapporten
 • Vertalen van etiketinformatie
 • Ondersteunende software - Q-It

Onze Normanisten zijn gespecialiseerd in de etikettering van levensmiddelen, voedingssupplementen en verrijkte voeding, diervoeders, petfood, cosmetica, huishoudproducten, gevaarlijke producten, meststoffen en textiel.

Ze ondersteunen met praktische tips en advies zodat jouw producten van correcte informatie zijn voorzien conform alle relevante nationale of internationale etiketteringsregels. Een verificatie van de productinformatie is altijd aangewezen. Dit kan drukkosten besparen en recalls of importweigeringen voorkomen.

Export/import

Bij het exporteren van producten komt heel wat kijken. Exportdocumenten, bijkomende kwaliteitsvereisten, andere etiketteringsregels in het land van export, andere toegelaten of verboden grondstoffen… 

Ook moet je nagaan of de producten die je wenst te importeren voldoen aan de Europese wetgeving. Onze etiketexperts verifiëren de samenstelling van het product t.o.v. de Europese normen en maken een etiketontwerp voor de doelmarkt.

Om jou optimaal te ondersteunen doen de Normanisten een beroep op hun internationaal netwerk van experts.

 

Vertalingen

Voor vertalingen van productinformatie kunnen onze experts eveneens rekenen op hun internationaal netwerk. Het zijn native speakers die vertrouwd zijn met de etiketteringsregels in hun land en die de correcte terminologie uit de wetgeving toepassen.  

 

Opmaak notificatiedossiers

Om jouw product te notificeren, stellen we een dossier op en dienen dit in bij de overheid.

 

Verhandelbaarheidsrapport

Wanneer een product op de markt komt, kan een retailer vragen om een verhandelbaarheidsrapport. Dit omvat:

 • Analyses die we laten uitvoeren bij een ISO 17025 erkend laboratorium.
 • Etiketcontrole uitgevoerd door de etiketexperts van AMNorman.

De analyseresultaten en de etiketcheck worden in één rapport aan jou bezorgd met bijbehorende adviezen en opmerkingen. Deze rapportage kan ook gebeuren in het Duits of Engels.

Productverpakkingen

 

Contacteer onze specialiste Elke Debou.

 

contacteer onze specialiste Elke Debou.