Het hier eet men veilig-label is een label voor B2C zaken zoals horeca, bakkers, slagers, hoeveverkopers en retailers. Het label wordt toegekend na het uitvoeren van een inspectie op voedselveiligheid en er een minimum score van 80% wordt behaald.

We begeleiden je zaak om de autocontroleregels correct toe te passen.

Hier eet men veilig-label

Voedselveiligheid is immens belangrijk. De hoeveelheid administratie en steeds wijzigende wetgeving zorgen er helaas voor dat dit een complex gegeven wordt. Opleiding en ondersteuning zijn dus belangrijk. 

Zeker aangezien de resultaten van een controle allesbepalend zijn voor jouw bedrijf.
 

  • Zo treft het FAVV maatregelen bij ongunstige controles. Dat kan gaan van een waarschuwing tot zelfs een tijdelijke sluiting.
  • Daarnaast zijn alle resultaten online beschikbaar voor consumenten. (Potentiële) klanten kunnen dus makkelijk nagaan welke score jouw bedrijf heeft gekregen.

Onze experten van hier eet men veilig voorzien de nodige ondersteuning en begeleiding, zoals bijvoorbeeld de implementatie van een autocontrolesysteem.

hier eet men veilig

Wat doen we?

  • Aanbieden van praktijkgerichte en kwalitatieve opleidingen.
  • Toekennen van een kwaliteitslabel voor ondernemers die inspanningen leveren.
  • Informeren, onder meer naar aanleiding van de steeds veranderende wetgeving.
  • Begeleiden naar een validatie of certificatie.
  • Opstellen van een allergenenmanagementsysteem.
  • Handige tools aanreiken om een bestaand autocontrolesysteem te vereenvoudigen.

 

Hoe gaan we te werk?

De Hier eet men veilig-experten delen een label uit volgens de Hier eet men veilig-checklist. Concreet moet de onderneming een score halen die gelijk is aan of hoger is dan 80% op de checklist, conform de controlepunten van het FAVV. Dit label is 1 jaar geldig vanaf auditdatum.

Contacteer ons 'Hier eet men veilig' verantwoordelijke Natasja De Troch.

contacteer ons 'hier eet men veilig' verantwoordelijke Natasja De Troch.