Normanisten zijn getraind om wettelijke en normatieve vereisten af te toetsen aan de praktijk. Ze gaan na of de werking overeenstemt met de voedselveiligheidscultuur en de geldende standaarden, wet- en regelgeving. 

AMNorman jouw partner voor audits en inspecties en begeleiding van certificatie-audits

Normanisten kunnen worden ingeschakeld om toepasselijke, wettelijke en normatieve vereisten af te toetsen aan de praktijksituatie. Ze zijn getraind als interne of lead auditor en worden voortdurend bijgeschoold in de laatste wetgeving en normen.

 

Interne audits

Afhankelijk van de situatie wordt een Normanist met lead auditor opleiding ingeschakeld en kan een diepgaand auditplan worden opgesteld. Dat gebeurt op basis van uitgewerkte templates in combinatie met opvolging van maatregelen.

 

FCA certificaat: vereiste van interne audit

Een voorwaarde voor een FCA certificaat is het minimum jaarlijks uitvoeren van een interne audit. De interne auditor moet controleren of de interne systemen en/of procedures volstaan om op een veilige manier diervoeders te produceren, verhandelen, transporteren of stockeren. De persoon die de interne audit uitvoert, moet onafhankelijk zijn van de collega die verantwoordelijk is voor de gecontroleerde activiteit. AMNorman kan deze interne audit voor jou uitvoeren. We beschikken over een team van gespecialiseerde Normanisten in de diervoeding, die bovendien deel uitmaken van de door Ovocom gerefereerde consultants.

 

ISO 9001, 14002, 22000, 17025 audit

ISO 17025 audit  
Om aan de kwaliteitseisen van ISO 17025 te voldoen, is een regelmatige doorlichting van jouw labo noodzakelijk. Het is cruciaal om stalen goed te labelen, correcte procedures te volgen, etc.

ISO 9001 audit

ISO 9001 is de internationale vorm voor kwaliteitsmanagement - interessant dus voor professionals verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement. Aan het certificaat zijn heel wat voordelen verbonden, denk alleen al aan reputatie en uitstraling. Meer info vind je hier.

 

Wie mag de interne ISO audit uitvoeren? 

Een interne audit op eigen werk mag in se niet, daarom wordt dit meestal uitbesteed. Echter mag een correct opgeleide medewerker uit het bedrijf in kwestie wel de rol van interne auditor opnemen. Vandaar onze interne auditor opleidingen.

Audits door eigen medewerkers ontbreken echter vaak extra normkennis, voldoende diepgang, alsook te weinig vergelijkspunten met andere bedrijven. En dat is net de troef van een auditor als AMNorman. 

 

Je wenst je ISO-certificaat te behalen 

Wens je het ISO 9001, 14002, 22000, 17025 certificaat te behalen? AMNorman is de geschikte partner hiervoor.

We starten een begeleidingstraject op maat of een interne audit (of GAP analyse) om te analyseren hoever je met jouw bedrijf al staat. We gaan concreet na in hoeverre je al conform de standaard functioneert. Daarna heb je als bedrijf de keuze om ofwel het individueel begeleidingstraject te doorlopen, ofwel zelf aan de slag te gaan met onze analyse. 

 

Je behaalt het ISO-certificaat. Wat nu? 

Eenmaal je het certificaat behaalt, plannen we verder interne audits in om op te volgen in hoeverre je bedrijf conform de standaard blijft opereren (bij de meeste standaarden is een verdere opvolgen bovendien een verplichting).

Meer over ISO normen vind je hier.

 

Leveranciersaudits

De juiste selectie en evaluatie van leveranciers is belangrijk. Daarom voeren we leveranciersaudits uit. Onze Normanisten gaan op bezoek bij de leveranciers om hun conformiteitsniveau op het gebied van kwaliteits- en voedselveiligheidsbeheer te evalueren. Dit bezoek kan gebeuren in jouw aanwezigheid en is telkens in voorafgaand overleg met de betrokken leverancier.

De evaluatiecriteria worden bepaald volgens jouw specifieke verwachtingen. Voorbeelden zijn: evaluatie van de conformiteit van de installaties, het naleven van de goede praktijken op gebied van hygiëne en fabricage, het beheersen van de processen, klachten van klanten of naspeurbaarheid. Dit alles t.o.v. een specifieke standaard.

 

Begeleiding van certificatie-audits en inspecties

Onze Normanisten zijn vertrouwd met de standaardeisen en de wetgeving. Hierdoor zijn ze de ideale partij om jouw certificatie-audit in goede banen te leiden. Ze ondersteunen tijdens de audit en helpen de auditor of inspectiedienst te overtuigen van de conformiteit van jouw organisatie en processen.

 

Hygiëne-inspecties

Hygiëne-inspectie is van essentieel belang. Uniformiteit, tijdswinst, afhandeling van afwijkingen en opleiding van de interne medewerkers zijn hierbij cruciaal.

AMNorman beschikt over auditoren met geschikte competenties. De hygiëne-inspectie en rapportage verlopen via een online tool waardoor de focus volledig op de processen binnen het bedrijf ligt.

De 8 voordelen van hygiëne-audits met de e-tool en auditoren van AMNorman:

 • Auditoren zijn onafhankelijk en behouden dus een objectief overzicht.
 • De audit checklist is aangepast op maat van jouw bedrijf.
 • Audits gebeuren uniform.
 • De audits en rapportage gebeuren digitaal via onze e-tool waardoor de resultaten meteen beschikbaar zijn.
 • Resultaten tussen verschillende vestigingen zijn gemakkelijk te vergelijken en trends zijn onmiddellijk zichtbaar.
 • Onmiddellijke acties zijn mogelijk, gekoppeld aan de vastgestelde afwijking.
 • De opleiding van de medewerkers kan geoptimaliseerd worden via gekoppelde online trainingen.
 • Er zijn geen licentiekosten aan verbonden.

 

Procesaudits

Tijdens procesaudits wordt gefocust op de bedrijfsprocessen. De auditor is aanwezig op de werkvloer en volgt de processen van nabij. Tijdens deze audits wordt het volgende nagegaan:

 • Worden interne procedures gevolgd?
 • Is er een vereenvoudiging van de processen mogelijk? 
 • Is de infrastructuur geschikt?
 • Worden de registraties en CCP's correct opgevolgd?

De medewerkers worden hierin nauw betrokken. Zo kan ook de voedselveiligheidscultuur worden afgetoetst aan de praktijk.

   

  Load inspections

  Het is mogelijk om in jouw plaats ladingen voor inlading of verzending te inspecteren. We bekijken de toestand van de te verzenden goederen, controleren beschadiging aan verpakkingen, controleren de etiketinformatie en begeleidende vrachtbrieven én we verifiëren de eventuele temperatuurinstellingen. Zo ben je zeker dat de goederen in goede staat vertrekken en de producten niet worden geweigerd bij ontvangst. Load inspections worden telkens vergezeld van een uitgebreide rapportage met fotomateriaal.

   

  Intrusietesten

  Hierbij probeert een Normanist in jouw bedrijf binnen te dringen. Zo meten we de alertheid en assertiviteit van de medewerkers. Het scenario voor deze test wordt vooraf in samenspraak bepaald. Er bestaat ook de mogelijkheid om dit te combineren met een proces- of interne audit.

  Ontdek ons volledig aanbod

  ontdek ons volledig aanbod.