Ondersteuning retailers

We ondersteunen en adviseren retailers in het beheer van hun kwaliteitssysteem. Hiertoe behoren de dagelijkse opvolging van klachten, pest management, interpretatie van analyses, implementatie van kwaliteitscontroles, klachtenbeheer, leveranciersaudits, ondersteuning bij recall en withdrawal, risicoanalyses, enzovoort.

AMNorman levert een totaalpakket met onder andere:

 

Specificatiebeheer en etikettering

Voldoet jouw bedrijf aan de meest recente wet- en regelgeving? Etikettering, claims, specificaties… AMNorman deelt zijn kennis en biedt ondersteuning in elk domein.

 

Projectmanagement

We starten steeds met een grondige analyse, gevolgd door het opstellen en uitrollen van een actieplan. Zo beheren we op een planmatige manier één of meerdere projecten.

 

Supply chain

Kwaliteit integreren doorheen de supply chain is voor AMNorman geen onbekend terrein. Het afstemmen van kwaliteitsvereisten en -controles doorheen deze keten is een absolute noodzaak. Bijhorende opleidingen vormen een meerwaarde voor jouw organisatie.

 

Hygiëne-inspecties

Hygiëne-inspectie is van essentieel belang om het voedselveiligheidsniveau op peil te houden. Uniformiteit, tijdswinst, afhandeling van afwijkingen en opleiding van de interne medewerkers zijn hierbij cruciaal.

AMNorman beschikt over auditoren met geschikte competenties. De hygiëne-inspectie en rapportage verlopen via een online tool waardoor de focus volledig op de processen binnen het bedrijf ligt.

Contacteer onze verantwoordelijke Jens Bauters.

contacteer onze verantwoordelijke Jens Bauters.