Risicoanalyses vormen de basis voor een goed kwaliteits- en strategisch beleid. Onze Normanisten zijn getraind in het uitvoeren hiervan. Als sparringpartner brengen ze de risico’s in kaart en voeren een bijhorend stappenplan in.

HACCP: risico’s in kaart brengen loont

Hazard Analysis & Critical Control Points is een geijkte risicoanalysemethode volgens de 12 principes van de Codex Alimentarius. Bij het uitvoeren van een HACCP-studie worden alle mogelijke risico's m.b.t. voedselveiligheid beoordeeld in het kader van de bedrijfsprocessen en gebruikte grondstoffen. Er wordt afgewogen hoe ernstig het risico is tijdens een bepaald proces en hoe groot de kans is dat het gevaar zich voordoet. Dit resulteert in een bepaalde risicograad waaraan de gepaste beheersmaatregelen worden gekoppeld. 

 

Controle over uw productieproces met HACCP

De belangrijkste resultaten van een HACCP-risicoanalyse zijn de uiteindelijke beheersmaatregelen. Deze moeten dagelijks nauwgezet worden opgevolgd om problemen met voedselveiligheid te voorkomen. Kritische en moeilijk te beheersen gevaren zullen resulteren in één of meerdere CCP's (Critical Control Points). Een CCP is een punt in een proces waar een parameter aantoont dat een grenswaarde noodzakelijk is om een gevaar onder controle te houden. 

 

HACCP in jouw organisatie?

De HACCP is een wettelijke vereiste wanneer je actief bent in de voedingssector of diervoedersector. Deze bepalingen zijn opgenomen in Verordening (EG) 852/2004.

 

FSMA – PCQI

Op 4 januari 2011 bekrachtigde voormalig president Obama de Food Safety Modernization Act (FSMA). Deze wettekst heeft als doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS beter te beschermen. Hierbij wordt de focus verlegd van reactie op incidenten naar een preventieve en risicogebaseerde benadering. Een aanpak die in Europa eigenlijk reeds lang van toepassing is.
De FSMA en de gerelateerde richtlijnen gelden zowel voor bedrijven uit de VS als voor bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS. Wanneer jouw bedrijf exporteert naar de VS of plannen heeft om dit te doen, zal ook jij moeten aantonen dat je voldoet aan deze eisen.

 

Food safety plan - Preventive controls

Het FSMA vereist het opstellen van een risicogebaseerd Food Safety Plan waaruit preventieve controles volgen. Er zijn vier soorten ‘Preventive Controls’:

  • Process preventive controls
  • Sanitation preventive controls
  • Allergen preventive controls
  • Supply-chain preventive controls

Onze Normanisten ondersteunen jouw bedrijf om een conform ‘Food Safety Plan’ voor te leggen aan het FDA en jouw klanten.

 

PCQI

Een andere belangrijke eis is dat elk bedrijf moet beschikken over een Preventive Controls Qualified Individual of PCQI. Dit is een persoon die verantwoordelijk is voor de opzet en het onderhoud van het voedselveiligheidssysteem.

AMNorman kan jouw interne PCQI van opleiding voorzien of zelf tijdelijk ondersteunen als PCQI.

 

Food defense plan, voorzorgen tegen moedwillige besmettingen

Deze preventiemaatregelen zorgen voor de beveiliging van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen. Denk maar aan de kwiksinaasappels in 1978 of de naalden in een vliegtuiglunch in 2012. Deze maatregelen zijn opgenomen in de criteria van de GFSI-standaarden BRCGS, IFS en FSSC. Hierdoor ligt er een extra focus op het beveiligen van de productiesite en de opleiding van de medewerkers.

Onze Normanisten ondersteunen bij het opzetten van een Food Defense Plan en trainen de medewerkers in deze materie. Daarnaast is het ook mogelijk om intrusietesten uit te voeren. Hierbij meten we de alertheid en assertiviteit van medewerkers om de beveiliging van jouw bedrijf te garanderen.

Voor de registratie van bezoekers kunnen wij de elektronische bezoekersregistratie van Gatehouse aanbevelen.

 

Voedselfraude 

Dit komt helaas regelmatig voor. Fipronil in eieren, paardenvlees verkocht als rundvlees, enzoverder. Voedselfraude voorkomen is een prioriteit bij overheidsinstanties en standaardhouders. Alle GFSI-standaarden vereisen een risicoanalyse om de kans op fraude te minimaliseren en hiervoor de juiste detectiemethoden te voorzien.

Normanisten brengen de risico's voor jou in kaart en integreren de nodige voorzorgsmaatregelen in het kwaliteitssysteem.

 

Stakeholder- en contextanalyse

Bij een stakeholderanalyse lijsten we de relevante stakeholders en hun eisen op voor zowel de organisatie als het kwaliteitsmanagement systeem. 

De contextanalyse focust op het analyseren en managen van de risico’s in uw omgeving. 

De uitvoering en opvolging van beide analyses is een vereiste bij alle ISO standaarden.

 

Business continuity  

Een crisis kan de dagelijkse werking zodanig in de problemen brengen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Een bedrijfsbrand, arbeidsongeval, milieuramp, food defense problemen of hacking. We wensen het uiteraard niemand toe, maar het zijn zaken die helaas gebeuren. In het Business Continuity Plan stellen we een plan op om adequaat te reageren op dergelijke crisissen. Het plan wordt voorafgegaan door een grondige 'Business impact analysis' waarbij de impact van een crisissituatie wordt onderzocht.

Voorlopig vereisen enkel BRCGS standaarden de implementatie van zo’n continuity plan.

Getuigenissen

FSSC 22000 certificatie

De nieuwste versie van de FSSC 22000 werd succesvol geïmplementeerd. AMNorman ondersteunde ons met de opstart van de context- en stakeholderanalyses.

Evelien Vermote, Quality Manager Flaxseed Trading

Flaxseed Trading

Onze Normanisten staan voor je klaar.

onze normanisten staan voor je klaar.