Verkrijg kritisch inzicht in de eisen van de BRC 9-standaard, het auditprotocol en de criteria van versie 9. BRC leren gebruiken als interne audit en als middel om een effectief kwaliteitsmanagement in te voeren en te behouden.

Inschrijven niet meer mogelijk. Vragen hierover? Mail info@amnorman.be. We helpen je graag verder.
Lesgever: Karin Vantilt
26 juni 2024
9u - 17u
zie Alimento

Jagersdreef 1 - 2280 GROBBENDONK

Inhoud

Met deze opleiding willen we de cursist een grondige, kritische kennis bijbrengen van alle BRC versie 9 eisen en hoe die te gebruiken om een levend Q systeem op te bouwen/te behouden in het eigen bedrijf.

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 33 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.

We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Tijdens de opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

  • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
  • BRC auditprotocol volgens versie 9
  • BRC versie 9: alle criteria worden praktisch en interactief overlopen

Doelgroep

Kwaliteitsdienst, productieverantwoordelijken, management, interne auditoren

Trainer

Karin Vantilt