19 januari 2023 - Publicatie koninklijk besluit tot het vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid vereist is van een agent van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap.

13 februari 2023 - De wijzigingen omtrent het KB zijn van kracht.

 

Welke aanpassingen werden doorgevoerd? 

 1. De weging van de criteria wordt nu bepaald aan de hand van twee criteria in plaats van drie. 
 • Vanaf heden wordt voor criterium 1, 30 punten toegekend indien een gecertificeerd of, naargelang het geval,  een door het agentschap gevalideerd systeem van autocontrole aanwezig is in de inrichting. In alle andere gevallen worden er geen punten toegekend.
   
 • Voor criterium 2 worden 50 punten toegekend indien er geen maatregelen werden genomen. Indien dit wel het geval is, wordt het basisaantal verminderd. 
  • Na één waarschuwing gaat dit over een vermindering van 4 punten, na 2 waarschuwingen een vermindering van 8 punten. Vanaf 3 waarschuwingen en meer wordt dit een vermindering van 20 punten.
    
  • Na één proces-verbaal van overtreding: vermindering met 8 punten,  na twee proces-verbalen van overtreding een vermindering van 20 punten, vanaf drie proces-verbalen van overtreding wordt er vermindering van 50 punten toegekend.
 1. De inrichting wordt op basis van het individuele puntentotaal ingedeeld in één van de drie categorieën

 

Het is aan de hand van deze categorieën dat de frequenties van de inspecties worden bepaald. De wijziging omtrent het aantal jaarlijkse frequenties, vind je terug in onderstaand overzicht.

 

Inspectiefrequentie Verlaagd risico
cat 1 = 61-80 punten
Basis
cat 2 = 60-29 punten
Verhoogd
cat 3 = <29  punten
Standaard bedrijf 2 4 6
Bedrijf met slechts 4 FTE 1 2 4

 

De aanpassingen van de inspectieduur is per type terug te vinden in het KB bijlage I deel A.

 • Voor inrichtingen die meerdere activiteiten uitvoeren (bijlage I), worden de minimale en maximale duur, die aan deze inspecties zijn gekoppeld, vermenigvuldigd met een coëfficiënt.
   
 • Daarnaast wordt er één globale inspectie uitgevoerd per activiteit uitgeoefend in de inrichting. De overige inspecties zijn opvolginspecties (reeds bepaald door aantal inspecties). 

Hoe kan AMNorman jou ondersteunen? 

 

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over de aanpassingen in dit koninklijk besluit of de toepassing ervan? Let’s meet. Onze Normanisten staan voor je klaar. 

 

 

 • am norman MEAT

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman