Vandaag raakte het nieuws bekend dat naast IFS dat zijn GFSI-erkenning verloor ook TÜV Nord Cert GmbH de IFS-accreditatie is kwijtgespeeld. Je leest er alles over in deze blog en helpen je graag op weg. 

IFS verliest GFSI-erkenning 

  • IFS-certificaten op basis van IFS-audits uitgevoerd tussen 08/12/2022 en 08/03/2023 zijn niet GFSI-erkend.
  • Alle IFS-standaarden verliezen hun erkenning.
  • Er verandert niets aan de inhoud van de norm of waarde hiervan: QA-systeem wordt nog steeds op dezelfde basis afgetoetst en beoordeeld.
  • Retailers hebben intussen bevestigd IFS-certificaten nog steeds goed te keuren. 
  • Het betreft een principekwestie tussen GFSI en IFS en heeft niets te maken met de inhoud van de norm.
  • BRCGS vereist een certificatie voor leveranciers t.o.v. een GFSI-benchmarked standard. In hun communicatie van 15/12/2022 geeft BRCGS aan de IFS-certificaten nog steeds te erkennen, dit onder ‘leveranciersaudit met specifieke criteria zoals opgenomen in elke BRCGS-standaard’. Bijvoorbeeld voor BRCGS Food is dit opgenomen onder clausule 3.5.1.2.

 

TIP!

Het is dus raadzaam om je aankoopprocedure te evalueren en deze aan te passen aan de nieuwe situatie. Je kan hierin vermelden dat er aan de inhoud van de audit/norm niets is gewijzigd en deze dus ook worden goedgekeurd. Hierbij kan je verwijzen naar het schrijven van GFSI, IFS en BRCGS.

 

TÜV Nord Cert GmbH verliest IFS-erkenning

IFS schorst op zijn beurt TÜV Nord Cert GmbH. Deze schrapping staat hoogstwaarschijnlijk los van bovenstaande info. IFS geeft namelijk aan dat TÜV Nord Cert GmbH 30 negatieve punten heeft t.o.v. bijlage 4 van het IFS Integrity Program. Bijgevolg wordt TÜV Nord Cert GmbH voor 3 maanden geschorst. Deze periode start vanaf 15/12/2022. Hierin mogen geen beslissingen rond certificatie worden genomen, audits worden uitgevoerd en/of gepland. 

 

TÜV Nord Cert GmbH moet klanten contacteren waarbij een audit stond gepland gedurende deze periode. De betreffende bedrijven moeten op hun beurt een andere OCI contacteren.

 

TIP!

Controleer goed wie jouw certificaat heeft uitgereikt. De schorsing geldt bijvoorbeeld niet voor TUV Nord Integra in Antwerpen.

 

AMNorman helpt jou graag verder

Heb je nog verdere vragen over deze wijzigingen of de correcte toepassing ervan? Onze Normanisten helpen je graag op weg.

  • am norman FOOD

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman