Op 5 mei 2023 is Verordening (EU) 2023/915 van de Europese Commissie inzake ‘Maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006’ gepubliceerd.

Waarom was een nieuwe verordening nodig?
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Vanaf wanneer is deze nieuwe verordening van toepassing?

Op 5 mei 2023 is Verordening (EU) 2023/915 van de Europese Commissie inzake ‘Maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006’ gepubliceerd.

 

Waarom was een nieuwe verordening nodig? 

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie heeft maximumgehalten vastgesteld voor bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en is vele malen gewijzigd. Om de leesbaarheid van de regels te verbeteren en de definities uit te breiden, heeft de Europese Commissie besloten deze in te trekken en te vervangen door een nieuwe verordening.

De maximumgehalten die momenteel zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1881/2006, moeten worden vervangen door deze nieuwe verordening.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

  • De definities van "levensmiddel", "exploitant van een levensmiddelenbedrijf", "in de handel brengen", "eindverbruiker", "verwerking", "onverwerkte producten" en "verwerkte producten" zijn opgenomen in artikel 1. Voor de definities wordt verwezen naar Verordening 178/2002 en Verordening 852/2004.
  • Voor alle voedingsmiddelen die verontreinigingen bevatten geldt een algemeen ontgiftingsverbod. Daarom mogen levensmiddelen die de in bijlage 1 vermelde verontreinigingen bevatten, geen doelbewuste chemische behandelingen ondergaan waarmee deze verontreinigingen worden verwijderd. In Verordening (EG) nr. 1881/2006 was dit verbod alleen van toepassing op levensmiddelen die mycotoxinen bevatten (art.3, lid 4).
  • Voor het in de handel brengen van bepaalde levensmiddelen zijn overgangsmaatregelen vastgelegd wat betreft maximumlimieten voor specifieke verontreinigingen (art. 10).
  • Voor melamine heeft de Codex Alimentarius naast een maximumgehalte voor volledige zuigelingenvoeding in poedervorm ook een maximumgehalte voor vloeibare volledige zuigelingenvoeding vastgelegd. De EU heeft dit maximumgehalte aanvaard en opgenomen in de verordening.

 

Vanaf wanneer is deze nieuwe verordening van toepassing? 

De verordening treedt in werking op 25 mei 2023. Wens je meer info over contaminanten en interpretatie van limieten? Let’s meet. Onze Normanisten staan voor je klaar. 

 

 

  • am norman FOOD

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman