Milieubewust omgaan met je bedrijf en de producten die je produceert, blijft aan belang toenemen. In dat kader werkt de Europese Commissie momenteel aan de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), de opvolger van de huidige wetgeving Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD). Met de vernieuwde wetgeving wil men de impact van verpakkingen op het milieu in Europa verlagen.

 

De wetgeving vandaag

Vandaag worden er te veel verpakkingen geproduceerd die op Europees niveau te weinig worden gerecycled en waarin veel lege ruimte overblijft. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan de huidige wetgeving. Die stelt richtlijnen op waaraan EU-lidstaten zich moeten houden, maar elk land is verder vrij om die richtlijnen in te vullen. De opkomende wetgeving zal dus voor grote veranderingen zorgen, aangezien daarin de eigen invulling wegvalt. Producenten en importeurs in alle EU-landen zullen zich vanaf dan aan dezelfde regels moeten houden. Anderzijds is er de afgelopen jaren een toename van on-the-go-consumptie en e-commcerce waardoor er steeds meer verpakkingen bij de consument thuis terechtkomen.

 

 

Een update met een doel

Met de PPWR-wetgeving wil men de impact van verpakkingen op het milieu verminderen. Daarnaast wil men een gelijk speelveld creëren binnen de Europese Unie waarin iedereen met dezelfde regels rekening moet houden. Onder andere deze maatregelen zullen opgenomen worden in de nieuwe wetgeving: 

 • de hoeveelheid verpakkingen verminderen in aantal en volume,
 • een verplichting om alle verpakkingen recycleerbaar te maken tegen 2030,
 • een verhoging van de de recyclage en het hergebruik van verpakkingen en
 • een grondigere administratie betreffende de verpakkingsprocessen.

 

H3 Bedrijfsprocessen

De nieuwe wetgeving zal ongetwijfeld invloed uitoefenen op bedrijfsprocessen die vandaag toegepast worden. Onderstaande punten zijn nog niet officieel goedgekeurd, maar ze geven wel een indicatie van de mogelijke regels:

 • een verbod op eenmalige verpakkingen in de horeca, retail en hotels,
 • een verpakking mag niet meer dan 40% ruimte of lucht bevatten,
 • een groter aandeel gerecycled materiaal in verpakkingen,
 • er komen regels rond BPA en PFAS in verpakkingen en
 • minder gewicht van op de markt gebrachte verpakkingen per inwoner.

 

 

Doe een recycleerbaarheidscheck 

Het vermoeden is dat de PPWR-wetgeving eind 2024 of begin 2025 zal ingevoerd worden. Dat betekent dat je nog een halfjaar hebt om hierop in te spelen. Dit kan je doen door middel van een recycleerbaarheidscheck. Dat is een evaluatie die de potentiële recycleerbaarheid van je verpakking nagaat. Hiervoor zal men een analyse maken van  de gebruikte materialen en stoffen, alsook het ontwerp van de verpakking. 

 

Een positief gevolg

Door te investeren in de recycleerbaarheid van verpakkingen, zetten bedrijven indirect in op:

 • een stevige concurrentiepositie in de markt en
 • merkreputatie en -loyaliteit.

Consumenten kijken steeds meer uit naar bedrijven die milieubewust handelen en dus hun steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Om die reden kan het als bedrijf vandaag al interessant zijn om sterker in te zetten op duurzaamheid.

 

 

Onze aanpak

Onze Normanisten voeren gedetailleerde recycleerbaarheidschecks uit. Dit rapporteren ze in de vorm van aanbevelingen voor verbeteringen en alternatieven die beter aansluiten bij de PPWR-vereisten. Ze voeren een analyse uit van de gebruikte grondstoffen in verpakkingsonderdelen en beantwoorden de volgende vragen:  

 • Hoeveel van de gebruikte grondstoffen zouden gerecycled kunnen worden?
 • Welke aanwezige fysieke elementen zouden de sorteerbaarheid kunnen bemoeilijken?
 • Hebben de gebruikte componenten een verstorend effect op de recyclage?
 • Kunnen de voedingsresten gemakkelijk verwijderd worden uit de verpakking?
 • Zijn er stoffen aanwezig die niet toegestaan zijn of sterk afgeraden worden door de wetgeving?
 • Welke kostenbijdrage voor Fostplus of Valipac zal erbij komen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid? 

 

Let’s meet

Klaar om de stap te zetten naar duurzamere verpakkingen? Onze Normanisten staan voor je klaar. Let's meet!

 • am norman PACKAGING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman