Wie als producent of handelaar diervoeders exporteert vanuit Europa naar de USA weet dat er specifieke vereisten zijn voor labelling. Die zijn namelijk op meerdere vlakken verschillend van de Europese richtlijnen.

De vijf grootste verschillen en belangrijkste tips lees je in deze blog.

Op welk type diervoeders is deze regelgeving van toepassing?

De USA erkent drie types diervoeders:

 1. commercial feed = alle materialen of een combinaties van materialen die worden gedistribueerd of bedoeld zijn voor distributie voor gebruik als diervoeder of voor vermenging in diervoeder. Deze zijn samengesteld uit feed* ingredients.
   
 2. customer-formula feed* = producten die voor een specifieke klant worden geproduceerd.
   
 3. a single ingredient product of a single feed ingredient = product dat slechts één ingrediënt of grondstof bevat. 

 

*Wanneer men in de USA spreekt over feed, kan het gaan over:

Europa <> USA

 • Volledig diervoeder <> Complete
 • Aanvullend diervoeder <> Supplement
 • Mineraalvoeder <> Mineral

 

De vijf verschillen

1. Benaming

Uit bovenstaande tekst wordt het eerste verschil meteen zichtbaar, namelijk de benaming. Enkele opvallende verschillen zijn:

Europa <> USA

 • Voedermiddelen, Toevoegingsmiddelen, Mengvoeder  <> Feed ingredients
 • Analytische bestanddelen <> Guarantied analyses statement
 • Samenstelling en toevoegingsmiddelen <> Ingredient statement

 

2. Gegevensvermelding

In Europa is het verplicht om op het label een link te plaatsen naar de betrokken producent. In de USA mag men kiezen welke naam en adres op het label wordt geplaatst. Dat mogen de gegevens zijn van de producent of distributeur. 

Uitzondering USA: Op de customer formula feed moeten de gegevens van de producent én de koper worden vermeld.

 

3. Aanduiding nettogewicht 

Binnen de USA maakt men niet altijd gebruik van het metrisch stelsel zoals gekend in Europa. Daarom dient het nettogewicht te worden aangegeven in avoirdupois eenheden (2) én in metrische eenheden (1).

 1. Metrisch eenheden: gram, kilogram…
 2. Avoirdupois eenheden: pond, ons, quart…

 

4. Verkoopdoel

In de USA moet het verkoopdoel worden vermeld op single ingredient feed labels. Dat is in Europa niet verplicht. Mogelijke vermeldingen op het label kunnen zijn:

 • Wordt verkocht als ‘single feed ingredient’.
 • Wordt verkocht als ‘feed ingredient’.
 • Wordt verkocht voor ‘verdere productie van diervoeders’.

 

5. Customer formula feed

Customer formula feed zijn producten die voor een specifieke klant worden geproduceerd en waarbij de klant de formulatie bepaalt. In de USA vraagt men dat de klant 100% controle kan hebben op het diervoeder. Dit door bijvoorbeeld de complete naam en nettohoeveelheid van elk gebruikt ingrediënt aan te geven op het label. 

Belangrijk: de labelvereisten mogen ook op andere manieren worden gecommuniceerd. Bijvoorbeeld via een factuur of leveringsdocument.  

 

Algemene tips voor feed labelling in de USA

 1. Sommige woorden mogen niet zomaar worden gebruikt in de product- en/of merknaam. Let bijvoorbeeld op met het gebruik van de term ‘protein’. Indien er ook non-protein nitrogen wordt toegevoegd aan de formulatie, dan mag de term ‘protein’ niet worden gebruikt in de product- en/of merknaam.
   
 2. De guaranteed analysis statement, die belangrijke info bevat over de voedingswaarde van het voedsel, zit complex in elkaar en is afhankelijk van het doel (dier + klasse).
  • Naast de algemene vereisten gelden er ook vereisten per diersoort, gevolgd door opsplitsingen binnen die diersoort. Bijvoorbeeld: cattle vs. dairy cattle.
  • Indien het doel niet is gekend, kunnen de verschillende deelstaten individueel en afzonderlijk van elkaar eigen eisen opleggen.
  • De manier van uitdrukken is afhankelijk van parameter tot parameter. Minimum % t.o.v. gewicht, maximum % t.o.v. gewicht, ppm, IU, ICU… . 
    
 3. Binnen Europa kennen we de voedermiddelencatalogus, het feed materials register en het feed additives register. Verspreid over deze documenten vind je hier onder andere definities, procedures, benamingen, omschrijvingen, enzovoort omtrent diervoeders. 

  In de USA staat alles gebundeld in de AAFCO OP, chapter 6. Hierin vind je bijvoorbeeld Ingredients Definitions, Collective Terms en Process Terminology. Voor toevoegingsmiddelen spreekt men over Animal Food Additives dewelke door de FDA (Food and Drug Administration) moeten zijn goedgekeurd vooraleer te gebruiken.

 

Wij helpen jou graag verder

Meer weten over feed labelling is de USA? We hebben een uitgewerkte training USA Feed Labelling die we bij u inhouse kunnen uitvoeren.   

Voor meer info, contacteer joke.bouckaert@amnorman.be. 

 • am norman FEED

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman