BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards), vroeger bekend als BRC (British Retail Consortium) is een wereldwijde standaard voor voedselveiligheid en bepaalt aan welke eisen producenten van levensmiddelen en verpakkingsmaterialen moeten voldoen.

De BRCGS-normen garanderen de standaardisatie van kwaliteits-, voedselveiligheids- en operationele criteria en zorgen ervoor dat fabrikanten hun wettelijke verplichting nakomen ter bescherming van de consument. 

Wat gebeurt er wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd? Hoe wordt dit bekend gemaakt? En werden er onlangs relevante aanpassingen gedaan? Wij vatten het voor je samen in deze blog.

Algemene wijziging van de norm

Net zoals regels en wetgevingen zijn ook BRCGS-normen onderhevig aan verandering. Dat gebeurt door het publiceren van Position Statements. Hierin worden nieuwe of aangepaste vereisten opgenomen die vanaf de gecommuniceerde datum de nieuwe norm vormen. 

Wanneer een audit plaatsvindt in jouw bedrijf, is het verplicht te voldoen aan de laatste normen. Indien dit niet het geval is, krijgt jouw bedrijf een non-conformiteit. Hierbij is een correctie noodzakelijk om het certificaat alsnog te kunnen ontvangen.

Het is dus uiterst belangrijk om als bedrijf steeds op de hoogte te zijn en blijven van de actueel geldende Position Statements

 

Aanpassing BRCGS ‘Packaging materials V6’

Zo werd in maart 2021 Position Statement P618 gepubliceerd; die betrekking heeft op de BRCGS Packaging materials V6. Daarin worden onder andere volgende onderwerpen besproken en vastgelegd:

 • food defence & food fraude
 • vereisten met betrekking tot functionele verpakkingen
 • Verduidelijking onder welke norm wegwerp of consumentenverpakking geauditeerd kunnen worden
 • Allergenenmanagement 

De eerste twee topics lichten we hieronder kort even toe.

 

Food Defence & Food Fraude: welke risico’s kent de verpakkingsindustrie?

Onderwerpen als Food Defence en Food Fraude zijn intussen goed ingeburgerd in de levensmiddelensector, maar ook in de verpakkingsindustrie zijn er op dit vlak meerdere gevaren.

Wat betreft Food Defence

 • Contaminatie van halfafgewerkte en afgewerkte verpakkingsmaterialen door kwaadaardig opzet bij de fabrikant. Bijvoorbeeld vervanging van food grade materialen door goedkopere, minderwaardige materialen.
 • (Opzettelijke) contaminatie van grondstoffen die nodig zijn voor de fabricatie van die verpakkingsmaterialen.
  Bijvoorbeeld lood, bisfenol A of NIAS.

Dit moet voorkomen worden door een risico-gebaseerde aanpak op de productiesite. Concreet: potentiële gevaren identificeren en monitoren binnen de bestaande processen en procedures.

 

Voor Food Fraude geldt eenzelfde aanpak. Mogelijke gevaren zijn hier:

 • Misbruik van verpakkingen door derden.
  Bijvoorbeeld illegaal verkregen verpakking gebruiken om frauduleuze producten te verpakken. Zo is het onmogelijk een verschil te zien tussen het frauduleuze en het originele product.
 • Gebruik van frauduleus verpakkingsmateriaal.
  Bijvoorbeeld het onterecht vermelden van “Genuine” Artwork.
 • Een combinatie van bovenstaande.

 

Vereisten met betrekking tot functionele verpakkingen

Functioneel verpakkingsmateriaal is elk type verpakking dat bovenop zijn functie van het passief insluiten van een product ook extra voordelen biedt aan de consument. 

Voorbeelden:

 • Het destructief openen van flessen met een zegelsluiting of verpakking met een lage zuurstofdoorlaatbaarheid.
  Voordeel consument: controle of verlenging van de houdbaarheid.
 • Inkten die verkleuren of verdwijnen wanneer producten werden opgeslagen aan een verkeerde temperatuur.
  Voordeel consument: monitoren van de versheid.
 • Smartlabels waarin een radiochip verwerkt zit.
  Voordeel consument: transparante traceerbaarheid.

Wanneer een verpakkingsproducent dus claimt een functionele verpakking te produceren, moet dit worden aangetoond met het nodige audit bewijsmateriaal. Dit bevat info over het bedoeld gebruik, de functionele effecten en de testresultaten. 

 

Blijf op de hoogte

Position Statements zijn dus veranderlijk en vormen de basis van terugkerende audits. Daarom is het noodzakelijk deze op de voet te blijven volgen. 

Wil je meer weten over bovenstaande onderwerpen of heb je hulp nodig bij de implementatie van andere onderwerpen uit het Position Statement of de norm?

Onze Normanisten van het verpakkingsteam helpen je graag!

 • am norman PACKAGING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman