Wat is het verschil tussen ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’?
We krijgen regelmatig vragen over de houdbaarheidsdata op een etiket van een voorverpakt product. De fabrikant is verplicht om op elk levensmiddel een houdbaarheidsdatum te plaatsen. Hierin bestaat een onderscheid tussen ‘ten minste houdbaar tot (THT)’ of ‘te gebruiken tot (TGT)’.

‘Te gebruiken tot’ of ‘ten minste houdbaar tot’? 

Om de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen te bewaken werd de houdbaarheidsdatum in het leven geroepen. Die moet duidelijkheid scheppen tot wanneer een bepaald product geconsumeerd mag worden. De fabrikant is verplicht* om op elk levensmiddel een houdbaarheidsdatum te plaatsen. Hierin bestaat een onderscheid tussen ‘ten minste houdbaar tot (THT)’ of ‘te gebruiken tot (TGT)’. 

Op 20/01/2023 publiceerde het FAVV een omzendbrief omtrent de toelichting van de houdbaarheidsdata vermeld op consumentenverpakkingen.

 

Te gebruiken tot (TGT)

De uiterste consumptiedatum (TGT) moet worden vermeld op levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en die na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren. Voedingsmiddelen in deze categorie kunnen snel bederven en worden altijd koel bewaard. Voorbeelden zijn verse vis, vers vlees, charcuterie, slaatjes …

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum kan de producent de veiligheid van het product niet meer garanderen. Sterker nog, deze producten kunnen al kort na de uiterste consumptiedatum een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid opleveren.

 

Ten minste houdbaar tot (THT)

De minimale houdbaarheidsdatum (THT) betreft minder bederfelijke producten zoals groenten in blik, koekjes, meel ... en geeft aan dat de fabrikant tot deze datum een goede kwaliteit garandeert. De datum geldt uiteraard alleen als de verpakking niet werd geopend. De kwaliteit van het product kan na de vermelde datum achteruitgaan.

 

Wanneer gebruik ik ‘TGT’ en wanneer ‘THT’?

Om de correcte benaming te hanteren, publiceerde het FAVV een aantal verduidelijkende beslissingsbomen. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende parameters: 

  • Gevalideerde dodelijke behandeling van alle vegetatieve sporen of cellen. 
  • Risico op herbesmetting voor het verpakken.
  • Post-letaliteitsbehandeling toegepast op verpakte producten of gevolgd door aseptisch verpakken of heet afvullen. 
  • Intrinsieke factoren zoals wateractiviteit en pH van het levensmiddel en extrinsieke zoals atmosfeer.
  • Temperatuursomstandigheden tijdens distributie en opslag.

 

Is een houdbaarheidsdatum altijd verplicht?

Bij bepaalde producten is het geen vereiste om een minimale houdbaarheidsdatum te vermelden. Groenten en fruit in bulk hoeven geen houdbaarheidsdatum te hebben. Hier kan je simpelweg kijken of ruiken om te zien of ze nog bruikbaar zijn. Andere producten zoals suiker, zout en alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 10% zijn nagenoeg onbeperkt houdbaar als ze in een droge omgeving worden bewaard. Ook hier is het niet verplicht om een houdbaarheidsdatum te vermelden.
 

De houdbaarheidsdatum bepalen

Het bepalen van een houdbaarheidsdatum gebeurt stapsgewijs. Hierbij wordt rekening gehouden met wetenschappelijke literatuur, voorspellend modelleren en labotesten (zoals houdbaarheidstesten en challengetesten).

 

Vermelding van tijd en temperatuur

De beslissingsboom bepaalt of een eventuele vermelding van tijd en temperatuur na openen van het levensmiddel noodzakelijk is. Bij veel levensmiddelen vervalt de houdbaarheidsdatum na het openen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een brik UHT-melk. 

 

De beslissingsboom is gebaseerd op volgende parameters:

  • Mogelijkheid tot groei van vegetatieve cellen van pathogenen in de gesloten verpakking.
  • Temperatuursomstandigheden bij distributie en opslag.
  • Intrinsieke of extrinsieke factoren die de groei van vegetatieve cellen van pathogenen kunnen beïnvloeden. 

 

Hoe kunnen we jou helpen?

AMNorman heeft we de juiste kennis en expertise in huis om jou te ondersteunen tijdens het interpreteren en/of implementeren van de regelgeving en beslissingsbomen.   

Contacteer ons!
 

 

  • am norman FOOD
  • am norman LABELLING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman