Granen zoals tarwe, rogge en gerst zijn gekende en toegelaten diervoedermiddelen volgens Verordening 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen.

Maar wat met gefermenteerde granen?
Gisting/fermentatie is een goedgekeurd procedé 28 uit deel B van de catalogus van voedermiddelen. Als gebruikelijke benaming wordt gegist/gefermenteerd gebruikt. De term “gefermenteerd” mag dan ook bij alle in de catalogus van toepassing zijnde voedermiddelen worden vermeld.

Catalogus van voedermiddelen: belangrijke info

 • “Granen” als dusdanig zijn niet opgenomen als voedermiddel in de catalogus van voedermiddelen. De term “graan” komt hier en daar wel voor in de catalogus, voornamelijk onder de categorie 1.12, maar praktisch alle granen staan gespecificeerd per soort, zijnde “tarwe”, “rogge”, “gerst”. 
   
 • Daarnaast is het interessant te bekijken of het niet om mout (1.1.18) gaat. Die krijgt de omschrijving: product verkregen uit gekiemde granen, gedroogd, gemalen en/of geëxtraheerd. In de voetnoot die van toepassing is op deze mout staat “( 2 ) Bij de benaming mag ook de graansoort worden vermeld”. Mouten is eveneens een goedgekeurd procedé.
   
 • Tot slot is het mogelijk dat bij fermentatie moet gekeken worden naar categorie 12 van de catalogus, zijnde producten en nevenproducten verkregen door fermentatie met behulp van micro-organismen. Hierbij dient ook voldaan te worden aan punt 6 van deel A uit de voedermiddelen catalogus. Granen als dusdanig zijn momenteel niet terug te vinden onder deze categorie 12.

 

 

Gefermenteerde granen correct weergeven

Hoe geven we gefermenteerde granen correct weer op bijvoorbeeld productspecificaties en etiketten?

 1. Als voedermiddel, apart per graansoort (tarwe, gerst, rogge …) met de vermelding van het procedé “gefermenteerd”.
 2. Als voedermiddel, alle granen samen, indien van toepassing en indien voldaan wordt aan de omschrijvingen uit categorie 1.12, met de vermelding van het procedé “gefermenteerd”.
 3. Als voedermiddel mout, waarbij de graansoort mag vermeld worden. Enkel indien voldaan wordt aan de omschrijving bij 1.1.18.
 4. Als aangemeld voedermiddel in het feed materials register, indien het toch onder categorie 12 uit de catalogus zou vallen. 

Indien een exploitant opzettelijk verschillende granen mengt en deze daarna fermenteert om specifieke voedingskenmerken te verkrijgen, dan spreken we niet meer van een voedermiddel, maar van een mengvoeder.

 

 

Blijf op de hoogte

Onze Normanisten zijn gespecialiseerd in de correcte toepassing van regel- en wetgeving. Ze geven dan ook met plezier een antwoord op jouw vragen omtrent gefermenteerde granen als voedermiddel.

 • am norman FEED

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman