Het gaat RDL – Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu – voor de wind. Het Limburgse boorbedrijf ontving deze maand het ISO 9001 certificaat voor de reconversie van boorslurry. AMNorman ondersteunde RDL bij het implementeren van de ISO 9001 vereisten voor hun verwerkingsproces van bentoniet tot bodemverbeteraar. Het kwaliteitssysteem zal de verdere uitgroei van het jonge bedrijf borgen.

gedaan met droogteproblemen dankzij betoniet?

Deze week kwam RDL uitgebreid in de pers. Het bedrijf denkt er namelijk aan om bentonietslib (mengsel van bentoniet en grond) dat vrijkomt bij grondboringen om te zetten naar een bodemverbeteraar. Bentoniet bezit namelijk een bijzonder waterhoudend vermogen.
De nieuwe regels voor de behandeling van bentonietslib vormden de aanleiding van de uitvinding. Vanaf 1 april 2019 worden de vereisten inzake traceerbaarheid ingevoerd: de stromen moeten opgevolgd kunnen worden en systematisch gecontroleerd op eventuele verontreiniging, onder toezicht van de Grondbank.
Om de conformiteit met de wettelijke eisen opgelegd via Vlarebo en het KB-meststoffen te garanderen, doet RDL eveneens beroep op het advies van AMNorman en EnAdviS.

Om tegen volgend voorjaar klaar te zijn investeert RDL momenteel “een paar miljoen” euro in de R&D/testsite in Overpelt om het bentoniet uit slib te halen, te controleren en verder op te werken tot de veelbelovende bodemverbeteraar.

betoniet

  • am norman ISO

op de hoogte
blijven van het 
laatste nieuws?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

AM Norman