Begin april verzamelden tal van bedrijven en vertegenwoordigers uit de diervoedersector in het congrescentrum van Berlijn voor de ‘Global Feed Safety Summit’. Een terugkerend event georganiseerd door GMP+ international en ALL ABOUT FEED. Het doel van deze summit: uitwisselen van ideeën en visies, samenbrengen van sleutelpersonen en bepalen van de toekomst in de diervoedersector. Ook Normanist Ruben was erbij en schreef zijn bevindingen neer in deze blog.

Dag 1. Hoe ziet de toekomst eruit van het diervoederlandschap?

Op dag één werd gekozen voor het thema ‘Food for Thought’. Sinds de laatste Feed Safety Summit in 2017 zijn er in het wereldtoneel heel wat dingen veranderd door onder meer enkele crisissen. Gebeurtenissen zoals COVID-19, de oorlog in Oekraïne, het vastlopen van containerschip Ever Given, handelsgeschillen, toename van extreme weersomstandigheden enzovoort benadrukten de kwetsbaarheid van de internationale handel. 

Daarnaast zal in 2050 de wereldbevolking toenemen tot ongeveer 10 miljard. De nood aan voedsel zal met 60% stijgen volgens FAO. De toename van de veestapel die hiervoor nodig is, vereist een enorme stijging aan voeders. Voornamelijk in ontwikkelingslanden wordt een zeer sterke opmars van de veestapel verwacht. Er wordt eveneens ingeschat dat de consumptie van kippen en waterdieren zal verdubbelen.

Men verwacht dat in 2050 de consumptie van kippen en waterdieren zal verdubbelen.

 

Heeft elk land dezelfde focus wat betreft diervoeder en omkadering?

De hot-topics zijn niet over de hele internationale gemeenschap dezelfde. In het westen ligt de focus op het verhogen van de duurzaamheid, het verlagen van de afhankelijkheid van dierlijke proteïnen en het opzetten van een circulaire keten. In niet-westerse ontwikkelde landen focust men voornamelijk op duurzaamheid. Ontwikkelingslanden zetten voornamelijk in op voedselveiligheid, professionalisering en verhoging van de producties. Een globale gezamenlijke focus is het in acht nemen van de antimicrobiële resistentie.

 

Dag 2. Hoe kunnen we het productieproces van diervoeders duurzamer maken?

“It’s not the miles that matter the most”. Als er gesproken wordt over duurzaamheid is iedereen het erover eens dat het regionaal aankopen van grondstoffen en voeders een veel betere optie is dan alles in de globale keten aan te kopen vanwege minder transport. Nochtans is het transport van voeders slechts voor een klein percentage verantwoordelijk voor de uitstoot van de keten. Belangrijker is het duurzamer maken van de primaire productie.

Helaas zijn er wereldwijd vaak financiële en kennisgebonden beperkingen om deze productie duurzamer uit te voeren. Om impact te creëren is er nood aan een “reward + support” schema waarin onder andere langetermijncontracten, bevoordeelde financiële leningen, consulting en betere vergoeding van de producten worden aangeboden. Zo kunnen duurzame boeren hun minder duurzame concullega’s een stap voorblijven en worden meer boeren aangemoedigd actie te ondernemen. 

Daarnaast maakt de Europese Unie werk van een wetgeving op vlak van duurzaam aankopen in de globale keten. Hierbij moeten geïmporteerde grondstoffen vrij zijn van ontbossingspraktijken en fysisch gescheiden blijven in de keten. Echter kan dit een mogelijke toename van ontbossing tot gevolg hebben. Door aankopen weg te halen uit risicogebieden, stoppen de ontbossingspraktijken niet. De handel zal verschuiven naar landen die geen duurzaamheidsnormen hanteren.

 

Het transport van voeders is slechts voor een klein percentage verantwoordelijke voor de uitstoot, veel belangrijker is het duurzamer maken van de primaire productie.

 

Hoe kunnen we de ecologische impact van diervoeders verkleinen?

Diervoeder is verantwoordelijk voor ongeveer 45% van de ecologische impact van de veestapel. Een reductie van de emissies kan positieve gevolgen hebben voor de klimaatproblematiek. Via databases is het mogelijk de ecologische voetafdruk van agro-industriële processen in kaart te brengen en te verbeteren. Eveneens dient gezocht te worden naar alternatieve voedermiddelen om aan de toenemende vraag te voldoen zonder nog meer bossen te kappen en natuurgebieden om te zetten in gebieden waar diversiteit plaats maakt voor monoculturen. 

 

Welke initiatieven worden genomen om voedselverspilling tegen te gaan?

Met een vergrootglas werd tijdens de summit gekeken naar de onoverzienbare hoeveelheid voedselverspilling. “1/3 of food is wasted between field & fork”.  

In de Europese gemeenschap worden reeds veel initiatieven opgezet. Zo worden onder andere perskoeken van de plantaardige olie, zeeffracties van bloemmolens en nevenstromen van bierproducties reeds rijkelijk ingezet als voedermiddelen. Ook initiatiefnemende bedrijven zoals Trotec werden geprezen voor hun reststromen uit de voedingsindustrie waarbij koekjes, chips en bakkerijproducten worden omgezet naar volwaardige voedermiddelen. Binnen de industrie kan zo een stap van valorisatie vrij eenvoudig worden genomen in tegenstelling tot het minderen van de voedselverspilling van reeds verpakte goederen in warenhuizen en de resten die door huishoudens wordt gecreëerd.
 

 

Dag 3. Wat is de rol van technologie in de toekomst van de diervoedersector?

Audits met Augmented Reality

Wanneer er over de toekomst van de diervoedersector wordt gesproken, zijn alternatieve mogelijkheden en thema’s nooit veraf. Een demonstratie met de Microsoft Hololens toont hoe een audit kan verlopen met Augmented Reality glasses. 

Zo loopt een field auditor met de Hololens op de werkvloer terwijl een expert of co-auditor online kan volgen. Deze persoon mag dan wel aan de andere kant van het continent zitten, toch kan hij de audit assisteren en voorzien van expertise. In het publiek werden ook andere opties aangehaald zoals onderhoudstechniekers die gebruik zouden kunnen maken van deze techniek. 

Anderzijds was het publiek unaniem dat dataprotectie hier een groot issue kan zijn. Bedrijfsgevoelige data kan volgens hen ongecontroleerd gevolgd worden. Ook lijkt een stabiele internetconnectie een mogelijk groot struikelblok.

 

Optimaal datagebruik met blockchain technologie

De opinie voor blockchain technologie binnen de diervoedersector was dan weer zeer positief. In 2021 werd in Brazilië een project gelanceerd om een nieuwe digitale generatie te integreren in het transport van handelsproducten zoals maïs en soja. Met deze nieuwe technologie zou de communicatie van data tussen handelaars, verzenders, rederijen en inkopende partijen veel vlotter verlopen. 

 

Welke samenwerkingsvormen kunnen leiden tot een betere sector?

Één van de grote onderwerpen van deze summit was de noodzaak tot samenwerking. Eerder werd dit al aangehaald voor duurzaamheid doorheen de keten, van primaire producent tot de gebruiker. Door het steeds verschijnen van nieuwe gevaren wordt ook het belang van platforms groter waarop kennis en info van product- en ketengevaren kunnen worden gedeeld. Deze samenwerking moet in de keten ook aangemoedigd worden voor het opwaarderen van reststromen.

 

De agendapunten van GMP+ tot 2030

Om te eindigen werd een nieuwe agenda bepaald voor GMP+. Een agenda gevuld met belangrijke punten in de diervoedersector op de weg naar 2030. 

  • GMP+ zal focussen op een samenwerking met GFLI (database). Deze database helpt de ecologische impact in kaart te brengen
  • GMP+ bekijkt samen met Covantis hoe feed safety kan ondersteund worden door blockchain technologie
  • De managing director van GMP+ heeft besloten dat er moet geholpen worden met het wereldwijd promoten van de antimicrobiële resistentiestandaard.
  • Lancering van een discussieplatform rond duurzaamheid in de diervoedersector. 

 

We helpen jou graag verder

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? AMNorman heeft de juiste experts in huis om informatie op maat te geven. 

 

  • am norman FEED

op de hoogte
blijven van het 
laatste nieuws?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

AM Norman