Net als de inhoud van etiketten op levensmiddelen is ook de taal waarin dit wordt geschreven onderhevig aan bepaalde vereisten. De vorige taalvereisten dateren van 24 januari 1977 en werden niet altijd even correct toegepast door producenten en retailers. Een herziening drong zich op om de transparantie en voedselveiligheid van de consument te garanderen én de naleving door producenten en retailers strikter op te volgen. 

Wat de taalvereisten inhouden en hoe wij jou daarin kunnen ondersteunen, lees je in onderstaande blog. 

Wat houdt de wetgeving omtrent taalvereisten bij etikettering in?

Europese Verordening  1169/2011 artikel 15 zegt: 

“De gegevens die op het etiket voorkomen en die dwingend zijn voorgeschreven in uitvoering van deze wet, zijn minstens gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar de producten op de markt worden aangeboden.”

Dit wil zeggen dat de taal op het etiket van een levensmiddel moet overeenkomen met de taal van de gemeenschap waar het product wordt verkocht. Andere talen mogen uiteraard worden toegevoegd.

In België ziet dat er als volgt uit: 

  • Brussels gewest: Frans en Nederlands
  • Vlaanderen: Nederlands 
  • Wallonië: Frans 
  • Duitstalige gemeenschap: Duits

Deze taalvereisten gelden enkel voor de wettelijk verplichte etiketteringsgegevens (benaming, ingrediëntenlijst, houdbaarheidsaanduiding, voedingswaarden…); niet voor de vrijwillige informatie zoals bijv. claims en informatie over duurzaamheid.

Opgelet!

Als er vanuit vrijwillige claims toch verplichte vermeldingen volgen, zoals bijvoorbeeld ‘Bevat van nature aanwezige suikers’ bij de claim ‘No added sugar’, dienen de taalvereisten wel terug toegepast te worden op deze afgeleide verplichte vermelding.

 

Vanaf wanneer is deze wetgeving van kracht?

Het wetsontwerp werd ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is op 16 juni 2022 in plenaire zitting aangenomen. Op 22 september 2022 volgde de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

In de wettekst is geen overgangsperiode opgenomen, maar werd een gedoogperiode van 18 maanden ingesteld om de bestaande voorraden van producenten op te gebruiken. Echter zal men niet mogen wachten om de nodige aanpassingen stelselmatig door te voeren in de ontwerpen van verpakkingen en drukproeven.

Het aanbrengen van correcte vertalingen, de implementatie ervan en het goedkeuren van drukproeven neemt namelijk heel wat tijd in beslag. Zeker aangezien sommigen etiketten voorzien zullen worden van meerdere talen, vraagt dit enig puzzelwerk om alles mooi en overzichtelijk op dezelfde oppervlakte weer te geven.

 

AMNorman helpt jou graag verder

Onze Normanisten zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van wettelijke vertalingen en vormen de ideale partner bij het opstellen van conforme etiketgegevens.

Ook rond de herschikking van het label voorzien we praktische tips en zoeken we uit hoe alle informatie op een correcte en toegankelijke manier op het etiket kan worden geplaatst.

Contacteer ons voor meer info! 

  • am norman PACKAGING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman