Je zag het FSC-logo ongetwijfeld al meermaals op een verpakking of product. Maar wat is dit nu juist? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit certificaat te verkrijgen? En hoe kan AMNorman helpen bij de concrete uitwerking en correcte toepassing van de regelgeving omtrent FSC-gecertificeerde verpakkingen?

Dat en nog veel meer lees je in deze blog.

Wat is FSC-certificering?

Het is een internationaal label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat het product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos

 

FSC staat voor Forest Stewardship Council®, de organisatie die het certificaat uitreikt. Wie kiest voor een FSC-label kiest voor een concrete manier om verantwoord bosbeheer wereldwijd te ondersteunen. 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een FSC-certificaat te behalen?

Chain of custody is de standaard voor FSC-certificering. Hierin worden de eisen duidelijk gemaakt waaraan je als organisatie moet voldoen om jouw bosproducten FSC te certificeren. In grote lijnen omvat dit drie aspecten:

 1. Alle voorgaande materialen in de productieketen moeten ook FSC-gecertificeerd zijn, je kan dus niet eender waar je papier- en/of houtproducten aankopen. Dit geldt ook voor hergebruikte materialen.
 2. FSC-gecertificeerd materiaal wordt geïdentificeerd en moet voortdurend kunnen worden gevolgd tijdens de productie- en distributieprocessen.
 3. Alle documenten en gegevens met betrekking tot de productie, aankoop en verkoop moeten worden gecontroleerd en bijgehouden.

 

Wie komt in aanmerking voor dit certificaat?

 • Je bent wettige eigenaar van de producten;
 • en je voert één of meerdere van de volgende activiteiten uit:
  • FSC-gecertificeerde producten verkopen met FSC-claims.
  • Producten labelen als FSC-gecertificeerd.
  • Producten met FSC-claim bewerken of veranderen.
  • FSC-gecertificeerde producten promoten.

 

Ondersteuning bij FSC-certificatie

Onze Normanisten zijn gespecialiseerd in de concrete uitwerking en correcte toepassing van de regelgeving omtrent FSC-gecertificeerde producten. 

Op elke vraag, kennen zij het antwoord of spitten ze dit verder uit. 

 

Algemene eisen

Zoals bij elk normering moet ook hier worden voldaan aan een aantal basiseisen. Die starten al bij aankoop, worden daarna doorgetrokken in de omgang met producten en zijn ook van toepassing bij de uiteindelijke verkoop. Onze Normanisten helpen jou bij het opmaken van een handboek waarin alle procedures beschreven staan die nodig zijn om een chain of custody systeem op punt te stellen.

 

Controle van FSC-claims

Er bestaan verschillende productgroepen: FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix x% enzoverder. Ons team helpt bij het bepalen van de juiste groep voor jouw product en past een correct controlesysteem toe indien je aangekochte papier- en/of houtproducten verwerkt. 

 

Zo’n controlesysteem bepaalt hoe je jouw bosproduct mag labelen bij het mengen van verschillende inputs zoals bijvoorbeeld FSC 100% en FSC Recycled 50%, wat dan resulteert in FSC Mix 50% bij een transfersysteem.

Ter info: In totaal bestaan er drie controlesystemen: transfersysteem, percentagesysteem en kredietsysteem. 

 

Aanvullende eisen

Tot slot zijn er nog enkele aanvullende vereisten omtrent uitbesteding en labeling van producten. Zo moet het FSC-label steeds overeenkomen met de claim die vermeld staat op de verkoopdocumenten. Bij uitbesteding hoeft jouw aannemer niet FSC-gecertificeerd te zijn, maar hoe dan ook moet jouw aannemer wel aan enkele andere voorwaarden voldoen. Die overlopen onze Normanisten graag samen met jou.

 

Multisite en groepscertificering

Bestaat jouw organisatie uit verschillende sites, dan is het mogelijk deze gezamenlijk te certificeren. Ook groepscertificering behoort tot de mogelijkheden. We bekijken graag samen welke eisen hieraan verbonden zijn.

 • am norman PACKAGING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman