Ben je al vertrouwd met de BRC-standaard? Deze opleiding spitst zich enkel toe op de highlights in BRC versie 9

Inschrijven niet meer mogelijk. Vragen hierover? Mail info@amnorman.be. We helpen je graag verder.
Lesgever: Evelyne Heekhout
17 June 2024
9u - 17u
zie Alimento

Online

Inhoud

Op vraag van cursisten die reeds goed vertrouwd zijn met de BRC-standaard, hebben we een training ontwikkeld die zich enkel toespitst op de nieuwe en gewijzigde criteria in BRC versie 9 ten opzichte van versie 8. Deze versie zal normaal gezien toegepast worden vanaf februari 23.

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

  • BRC auditprotocol: enkel de verschilpunten in auditprotocol ten opzichte van versie 8
  • BRC criteria versie 9: enkel de gewijzigde criteria worden kritisch overlopen

 

Voorkennis

Een goede praktische kennis van BRC 8 vermits we enkel ingaan op de verschilpunten in versie 7 ten opzichte van versie 6.1

We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.
 

Doelgroep

Kwaliteitsdienst, productieverantwoordelijken, management, interne auditoren

 

Trainer

Evelyne Heekhout