Jaarlijks gebeuren er nog altijd te veel (dodelijke) verkeersongevallen door ladingen die niet goed werden vastgezet of zijn verzekerd. Daarom is het belangrijk dat ladingen goed worden beveiligd zodat ze niet kunnen verschuiven of omvallen tijdens het transport. Om meer veiligheid te garanderen, werd een uniforme standaard gecreëerd en die werd vastgelegd in de EUMOS-wetgeving.

Wat is EUMOS? 

EUMOS staat voor European Safe Logistics Association en is een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van transportveiligheid van goederen.
 

Met behulp van leden en hun uiteenlopende deskundigheid heeft EUMOS een heel belangrijke rol gespeeld in het opstellen van verschillende normen voor de beveiliging van vrachten. Daarnaast werken ze voortdurend samen met deskundigen om de veiligheidsnormen binnen Europa te verbeteren. 

 

Eumos 40509

EUMOS heeft een standaard opgesteld, namelijk EUMOS 40509, waarin er regels worden beschreven voor het vastzetten en beveiligen van een lading. 

 

De norm beschrijft een dynamische testmethode om de rigiditeit van een laadeenheid te evalueren, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van de testomstandigheden, evaluatiecriteria voor elastische en plastische vervorming van de palletbelasting en specificaties voor het testcertificaat.

 

De test simuleert de blootstelling van een lading aan horizontale versnellingen en vertragingen tijdens wegtransport. De lading mag na de test een bepaalde mate van helling niet overschrijden. 

 

De norm is van toepassing op alle transportmiddelen (vrachtwagens, trailers, containers en schepen) en geldt voor elke soort lading (pallets, dozen, zware machines, voertuigen …).

 

Wetgeving

 

  1. Europese richtlijn 2014/47/EU

In 2014 werd de Europese richtlijn 2014/47/EU gepubliceerd. In bijlage III van deze wetgeving zijn de normen opgesomd waaraan de lading moet voldoen om conform de wet te zijn. Hierin is ook de norm EUMOS 40509 toegevoegd. Dit betekent dat deze regels sinds 2014 op alle Europese wegen moeten worden gevolgd. 

 

  1. Koninklijk Besluit 01/12/75

Sinds 2018 is de EUMOS 40509 norm ook opgenomen in de Belgische wetgeving. Dit vind je terug onder art. 45 bis § 6 in de geconsolideerde versie van KB 01/12/75

 

Wie is verantwoordelijk? 

Sinds de invoering van de EUMOS-wetgeving is niet enkel het transportbedrijf verantwoordelijk voor het naleven ervan, maar voornamelijk de opdrachtgever. Hij moet er namelijk voor zorgen dat de goederen voldoende verpakt zijn en veilig kunnen worden getransporteerd volgens de EUMOS 40509 norm. 

Wie niet voldoet aan de EUMOS-wetgeving kan tijdens een controle hoge boetes riskeren. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om de regels van de norm strikt op te volgen. 

 

Hoe kan AMNorman jou ondersteunen? 

De invoering van de EUMOS-wetgeving zet een belangrijke stap in de richting van een veiliger transport van goederen binnen de EU. Door ervoor te zorgen dat de lading op een correcte en veilige manier wordt vastgezet, zal het risico op ongelukken en schade aan goederen sterk verminderen. 

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over de toepassing van deze wetgeving? Let’s meet. Onze Normanisten staan voor je klaar. 

 

  • am norman ISO & LOGISTICS

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman