Sinds 25 mei 2021 is er een nieuwe regelgeving van toepassing wat betreft de definitie, omschrijving, etikettering en presentatie van gedistilleerde dranken. Die wijziging kwam er nadat in de vorige verordening (2019) sprake was van enkele tegenstrijdigheden. Het doel van deze herwerking is het verduidelijken van de regelgeving om bijgevolg de reputatie van de gedistilleerde dranken te beschermen.

Toelichting begrippen

We lichten graag enkele begrippen toe voor de vlotte leesbaarheid van deze blog:

  • Gedistilleerde drank is alcoholische drank verkregen door destillatie uit gefermenteerde landbouwproducten en heeft een alcoholpercentage van minimaal 15% bij kamertemperatuur. Voorbeelden zijn cognac, rum en jenever.
  • Een blend is een samenvoeging van twee of meer gedistilleerde dranken van dezelfde categorie die slechts nuanceverschillen in samenstelling vertonen. 
  • Geografische aanduiding is een aanduiding die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft in een land, regio of plaats, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven. Voorbeelden zijn Scotch whisky of Cassis de Dijon.

etiket blends AMNorman

Tegenstrijdigheden in 2019

In 2019 werd een verordening opgesteld met daarin enkele verduidelijkingen van de etiketteringsvoorschriften die van toepassing zijn op blends, maar deze waren niet consequent. 

Ter illustratie:

Elke gedistilleerde drank behoort tot een bepaalde categorie (bijvoorbeeld: cognac, gin, rum…). Wanneer meerdere dranken van dezelfde categorie worden gemengd (= blend) is het in principe logisch dat de blend ook tot deze categorie behoort. Maar dit was in de verordening 2019/787 niet voor alle blends het geval. 

Bijgevolg konden blends die hierbij uit de boot vielen hun categorie niet als wettelijke benaming gebruiken. Niet in de omschrijving, presentatie en etikettering. Wat de reputatie van deze dranken niet ten goede kwam. Bijvoorbeeld: een blend van verschillende whiskysoorten mocht geen whisky meer worden genoemd. 
 

Herwerkte versie 2021

Een herwerking drong zich op en is sinds 25 mei 2021 een feit. Dit moet rechtszekerheid garanderen voor de producent enerzijds en correcte informatie verschaffen aan de consument anderzijds.

Er verschenen specifieke etiketteringsvoorschriften die toepasselijk zijn op àlle blends. Hierbij maakt het niet langer uit of er wel of geen gedistilleerde dranken zijn gebruikt waarvoor een geografische aanduiding geldt. In beide gevallen kan de blend de wettelijke benaming overnemen die van toepassing is op de afzonderlijke categorieën. 

Een tweede grote wijziging is de verstrenging van de regelgeving. Elke categorie of geografische aanduiding heeft bepaalde vereisten. Indien hier niet aan voldoen wordt, is het verboden om wettelijke benamingen of geografische aanduidingen te gebruiken in de omschrijving, presentatie of etikettering van deze dranken. Het verbod blijft trouwens ook van toepassing wanneer deze wettelijke benamingen of geografische aanduidingen gehanteerd worden in combinatie met woorden als ‘genre’, ‘type’, ‘stijl’, ‘trant’, ‘smaak’, of gelijkaardige termen.

 

Aan de slag!

De gewijzigde verordening is ingevoerd op 25 mei 2021 en wordt met terugwerkende kracht toegepast. De volledige en uitgebreide versie van beide verordeningen kan je hieronder raadplegen:

Heb je hulp nodig bij de interpretatie of implementatie van deze vernieuwde regelgeving? Onze Normanisten helpen jou graag op weg. Neem hier contact op. 

  • am norman LABELLING

Hoe kunnen
we jou helpen?

AM Norman