NL|EN
 
 

Onze diensten

AMNorman kan je bijstaan in alle aspecten van kwaliteitsbeleid en certificatie. Deze bijstand kan diverse vormen aannemen: advies, opleiding, aanleveren van templates of software, implementatie of insourcing van medewerkers.
Klik op de gewenste sector voor alle diensten:

Begeleiding naar ISO 9001

Begeleidingstraject voor bedrijven die een ISO9001 certificaat willen behalen, of willen omschakelen van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015. Alle belangrijke elementen zoals procesbeheersing, risico-analyse, interne audits, continue verbetering, productontwikkeling... komen aan bod en kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden.

Vraag meer info aan
ISO 14001

ISO14001 behelst het milieumanagementsysteem. Milieuvergunningen en wettelijke aspecten van het milieubeleid laten wij graag over aan specialisten maar het managementsysteem met ondermeer interne audits, risicobeheersplan, verbeteringstrajecten en maatregelen komt bij veel klanten onder onze vleugels.

Vraag meer info aan
Specificatiebeheer, etiketten, claims, voedingswaarde
Specificatiebeheer, etiketten, claims, voedingswaarde

AMNorman heeft een zeer uitgebreide dienst voor etiketteringsadvies in voeding, diervoeding en huishoudproducten. Wij kunnen labels en productspecificaties opstellen en/of controleren tegen nationale, Europese of internationale wettelijke voorschriften. Inhoudelijk worden etiketten gecheckt op ingrediënten, additieven, voedingswaarde, allergenen en claims (visueel en woordelijk).

Bezoek labellingadvisors.com voor alle info
Uitvoeren van interne audits

Normanisten worden geregeld ingeschakeld om toepasselijke wettelijke en normatieve vereisten te toetsen aan de praktijksituatie. Afhankelijk van de situatie wordt al dan niet een Normanist met Lead auditor opleiding ingeschakeld en kan een diepgaand auditplan opgesteld worden. AMNorman beschikt overigens over uitgewerkte templates voor het opstellen van auditplannen in combinatie met opvolging van maatregelen.

Vraag meer info aan

Voedings sectorVoedingssector

FAVV eisen en autocontrole

Basisvoorwaardenprogramma's (BVP’s) + traceerbaarheid + HACCP + meldingsplicht. Ondermeer in de sectoren van bakkerij, slagerij, horeca, grootkeukens en kinderdagverblijven hebben wij een aanzienlijk klantenbestand ontwikkeld en helpen wij bij het behalen van de Smiley of het autocontrolecertificaat.

Vraag meer info aan
Food defense, food fraude en business continuity
Food defense, food fraude en business continuity

AMNorman ontwikkelde een reeks ‘templates’ waarmee op éénvoudige wijze een Food Defense plan, een Fraude analyse (kwetsbaarheidsonderzoek) of een Business Continuity Plan (BCP) gemaakt worden. Deze templates kan je verkrijgen in combinatie met een opleiding of een inhouse begeleidingssessie.

Vraag meer info aan
HACCP - Food

AMNorman ontwikkelde tal van templates voor het efficiënt uitvoeren van HACCP studies. Van heel eenvoudige templates voor risico-analyse bij FCA bedrijven tot heel uitgebreide templates die voldoen aan de meest strenge interpretatie van de Codex Alimentarius. Deze HACCP blanco’s kan je bekomen tijdens een opleiding of een begeleidingssessie. Uiteraard kan ook een Normanist gedetacheerd worden om in jouw bedrijf een volledige HACCP studie op te zetten en te documenteren.

Vraag meer info aan
Hier eet men veilig
Hier eet men veilig

Speciaal voor kleine consumentgerichte voedingszaken zoals slagers, bakkers, horeca en kinderdagverblijven ontwikkelde AMNorman een praktijkgerichte checklist met begeleiding. Abonnees kunnen een ‘hier eet men veilig’ attest bekomen op basis van behaalde resultaten en dit attest commercieel aanwenden.

Bezoek www.hiereetmenveilig.be voor alle info
ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS

Voedingscertificaten zijn van oudsher het werkdomein van AMNorman. Wij bieden advies, personeelsopleidingen en hulp bij implementatie. Wij hebben ervaring met tal van normen: - ISO22000 - FSSC22000 - ISO9001 - ISO14001 - BRC Food, BRC Storage&Distribution, BRC Packaging - IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, IFS Cash & Carry, IFS Household and Personal Care, IFS PACsecure - Global Markets - FCA - Duurzaamheid (BIO, RSPO, UTZ...)...

Vraag meer info aan
Kalibratie

AMNorman beschikt over een uitgebreid set ijkgewichten en een reeks gekalibreerde thermometers die kunnen aangewend worden bij de interne verificatie van meettoestellen bij klanten. Uw Normanist brengt ze mee op vraag en voert deze verificatie zelf uit.

Vraag meer info aan
Kinderdagverblijven (Q-kids)
Kinderdagverblijven (Q-kids)

Speciaal voor kinderdagverblijven ontwikkelde AMNorman een éénvoudig handboek autocontrole dat toelaat om met een beperkte opleiding een bedrijfsspecifiek handboek op te maken om aan de eisen van het FAVV tegemoet te komen. Het handboek kan bekomen worden tijdens een opleiding of een individuele begeleidingssessie.

Bezoek www.q-kids.be voor alle info
Q-IT
Q-IT

Q-IT is een rekenmodule die toelaat om de declaratie van voorverpakte levensmiddelen op te stellen. De module houdt rekening met additievendeclaratie, allergenendeclaratie en berekening van nutritionele waarden. Dit alles op basis van recepturen en grondstofdeclaraties. De module draait individueel (geen besmettingsrisico van fouten bij andere operatoren), en is bijzonder transparant waardoor de foutenmarge bijzonder snel gereduceerd kan worden en de wijzigingen traceerbaar blijven. De module wordt aangeboden in een combinatie van abonnement met opleidingssessies en interne audits op de labels.

Vraag meer info aan
Voedingsallergenen en allergenenbeheer
Voedingsallergenen en allergenenbeheer

De specialisten van AMNorman zijn toonaangevend in allergenenmagagement bij KMO’s en B2C bedrijven (horeca, slagerij, bakkerij, kinderdagverblijf, ..) wij stellen voor u een allergenenplan op, werken samen met de klant de nodige werkwijzen uit, leiden het personeel op, maken allergenentabellen en –declaraties.

Bezoek www.allergenenmanagement.be voor alle info
Voedingsverpakkingen

Migratie van componenten uit verpakkingsmaterialen naar voeding is een te vermijden risico en onderworpen aan specifieke wetgeving. De criteria zijn belangrijk voor producenten van verpakkingsmaterialen maar ook voor voedingsbedrijven. De specialisten van AMNorman leren je de wetgeving te interpreteren en op een efficiënte wijze toe te passen.

Vraag meer info aan
Voedingswaarde

AMNorman ontwikkelde een eenvoudige module (Q-it) voor de berekening van voedingswaarden, en helpt bij het opstellen en declareren.

Vraag meer info aan
Etikettering en claims diervoeding

Claims en etikettering van voedermiddelen, additieven, mengvoeders of gemedicineerde diervoeders is een bijzonder complexe materie. AMNorman heeft de competenties in huis om hier deskundig advies in te leveren, labels te controleren of samen te stellen. Dit zowel voor de Belgische, de Europese en de niet-Europese markt.

Vraag meer info aan
FCA, GMP+, QS

Normanisten kunnen elk diervoederbedrijf helpen bij het behalen of behouden van een FCA (voorheen GMP) certificaat zoals beschreven in de OVOCOM standaard. Ook GMP+, QS of andere uitwisselbare certificaten behoren tot de mogelijkheid. Speciaal voor transporteurs en opslagbedrijven ontwikkelde AMNorman een template voor een eenvoudig handboek.

Vraag meer info aan
HACCP - Feed

Ook diervoeder (feed) bedrijven moeten een HACCP studie uitvoeren. AMNorman beschikt over templates die kunnen ingezet worden bij het opmaken van een eenvoudige studie. De templates zijn bijzonder geschikt om zonder veel complexiteit jaarlijks de studie snel en efficiënt te herzien. De templates maken deel uit van de modelhandboeken, of ze kunnen afzonderlijk bekomen worden tijdens een opleiding of een individuele begeleidingssessie.

Vraag meer info aan

Samen werking groepenSamenwerking groepen

LabelDoc
LabelDoc

LabelDoc is een platform waarin de wetteksten m.b.t. etikettering van levensmiddelen worden aangeboden. Het platform wordt constant internationaal verder uitgebouwd en wil op termijn alle internationale etiketteringsvoorschriften omvatten. Het platform beschikt over een sectorspecifieke vertaalfunctie. Aangeboden onder de vorm van een abonnement.

Vraag meer info aan