Onze missie

AMNorman wil in Vlaanderen een toonaangevende onafhankelijke competentie-, advies- en opleidingspartner zijn. We zijn organisatorisch in domeinen kwaliteitsmanagement en certificatie en producttechnisch in de domeinen conformiteit, informatie, ontwikkeling, verbetering en vernieuwing.

 

Onze visie

 • We leveren maatwerk met respect voor het DNA, de cultuur en de werkwijze van onze klanten.
 • Dankzij onze diensten wordt het kwaliteitsmanagement bij onze klanten performant
 • In een volgende fase — en als de klant dit verkiest — zorgen wij ervoor dat de klant het systeem op termijn onafhankelijk kan gebruiken.
 • De focus ligt op opleiding van de betrokken medewerkers. Bovendien bezorgen we alle documenten die we voor de klant ontwikkelden in bewerkbare formats.
 • De mens is de belangrijkste factor om resultaatgerichte kwaliteitssystemen te implementeren. Coaching, opleiding en overleg zijn cruciaal in onze werking.
 • Door integratie van kwaliteitsmanagement in alle processen binnen de organisatie van onze klant garanderen wij betere economische resultaten
 • Eenvoud, transparantie en efficiëntie zijn de basis van een vlotte integratie.
 • Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom gaan we voor langdurige en stabiele relaties en investeren we in opleiding. Zo vormen we polyvalente consultants die bovendien allemaal een eigen expertisegebied hebben.
 • Continuïteit, veelzijdigheid en competentie zijn de bepalende factoren voor de kwaliteit van onze dienstverlening.
 • Betrokkenheid van werknemers vinden wij heel belangrijk. Consultants kunnen participeren in het kapitaal van onze onderneming.
 • Omdat wij geloven in ondernemers steunen wij startups en jonge bedrijven. Dit met raad én daad.

 

Onze waarden

 • Passie
 • Respect
 • Wederzijds vertrouwen
 • Zin voor verantwoordelijkheid
 • Correctheid

 

Certificatie

AMNorman is Qfor gecertificeerd.

Qfor is een systeem voor het certificeren van de kwaliteit voor opleidings- en raadgevende instellingen. Het Qfor-kwaliteitscertificaat wordt toegekend aan instellingen die aan strikte kwaliteitsnormen voldoen. Dit certificaat is gebaseerd op een tevredenheidsstudie bij onze klanten, volledig onafhankelijk uitgevoerd door derden. Een Qfor-certificaat is dus voor ons de garantie dat onze klanten tevreden waren met onze diensten.

Qfor certificatie is tevens een vereiste om als Alimento erkende onderneming opleiding en advies te kunnen verstrekken. Hierdoor kunnen bedrijven werkzaam in de paritaire comités 118 (arbeiders uit de voedingsindustrie) en 220 (bedienden uit de voedingsindustrie) genieten van subsidies voor opleiding en advies dat door AMNorman wordt gegeven.

Qfor logo

 

Lid van

Flanders Food       Voka oostvlaanderen

 

Baanbrekende Werkgever

Het charter Baanbrekende Werkgever sluit perfect aan bij onze visie op het welzijn van onze werknemers en onze visie op mobiliteit.

Minder onderweg zijn, mensgericht beleid rond hybride werken en slimmer en groener onderweg: dat zijn de drie pijlers van het charter Baanbrekende Werkgever. Het is een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en de vacaturesite Jobat. In het charter staat de medewerker centraal. De initiatiefnemers willen zo een positieve impact hebben op het welzijn van de medewerkers en gaven andere werkgevers de mogelijkheid om het charter online te ondertekenen.

Dat deed ook AMNorman: in ons beleid hebben we al langer aandacht voor hybride werken en duurzame mobiliteit. En daar gaan we ons voluit verder voor inzetten!

Baanbrekende werkgever

Interesse in onze diensten?

Benieuwd naar hoe onze diensten uw organisatie kunnen helpen?