Nieuwe meststoffenverordening

In 2022 gaat de (r)evolutionaire Europese Verordening 2019/1009 m.b.t. circulaire bemestingsproducten in voege.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, vervalt de gekende Verordening 2003/2003 m.b.t. minerale EG-meststoffen. Deze verordening heeft vrijwel uitsluitend betrekking op kunstmeststoffen uit gedolven of chemisch geproduceerde, anorganische meststoffen. 

De nieuwe EU-Meststoffenverordening zal in 2022 de Europese markt openen voor innovatieve biogebaseerde meststoffen met verbeterde veiligheid en voor minder kosten. Er is een groeiende belangstelling van de markt en de landbouwsector voor organische en low-input meststoffen, organo-minerale meststoffen, groeimedia, bodemverbeteraars, agronomische toevoegmiddelen en plantaardige biostimulanten, waarvoor momenteel geen EU-wetgeving bestaat. Anderzijds neemt een toenemend aantal lidstaten (uiteenlopende) nationale maatregelen voor deze groeiende subsectoren van meststoffen. Dit creëert handelsbelemmeringen die alleen kunnen worden aangepakt door maatregelen op EU-niveau. Om belemmeringen weg te nemen, werd ook de nieuwe Verordening inzake wederzijdse erkenning EC 2019/515 gevormd, die op 19 april 2020 in werking treedt en de oude EC 764/2008 vervangt.

De nieuwe EU-Meststoffenverordening (EU) 2019/1009, is op 5 juni 2019 goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, treedt vanaf 16 juli 2022 in werking en wordt vanaf dat moment verplicht geïmplementeerd. 
De huidige Meststoffenverordening wordt drie jaar na de inwerkingtreding op 16 juli 2022 van de nieuwe EU-Meststoffenverordening, ingetrokken. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de wijzigingen en de gevolgen door het in voege gaan van de nieuwe wetgeving.

  • Opening van de interne Europese markt voor biogebaseerde meststoffen: de nieuwe Meststoffenverordening zal de markt voor nieuwe en innovatieve organische meststoffen openen door de voorwaarden te definiëren waaronder deze toegang kunnen krijgen tot de interne markt van de EU.
  • Regels voor veiligheid en kwaliteit: de nieuwe verordening zal strikte regels bevatten voor veiligheids-, kwaliteits- en etiketteringsvoorschriften voor alle meststoffen die vrij in de EU kunnen worden verhandeld. Producenten moeten aantonen dat hun producten aan deze eisen voldoen voordat zij de CE-markering aanbrengen.
  • EU-meststoffen worden onderverdeeld in verschillende ‘Product Functie Categorieën’ (PFC), die elk moeten worden onderworpen aan specifieke veiligheids- en kwaliteitseisen die zijn aangepast aan hun verschillende beoogde toepassingen.
  • Bestanddelen voor EU-meststoffen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, die elk aan specifieke procesvereisten en controlemechanismen moeten worden onderworpen. Het moet mogelijk zijn om een ​​EU-meststof op de markt te brengen dat bestaat uit verschillende bestanddelen uit verschillende bestandsdeelcategorieën, waarbij elk bestandsdeel voldoet aan de eisen van de categorie waartoe het bestandsdeel behoort.
  • Nieuwe grenswaarden voor cadmiumverontreiniging in meststoffen.
  • In tegenstelling tot de meeste andere productharmonisatiemaatregelen in het Unierecht, verhindert de meststoffenverordening niet dat niet-geharmoniseerde meststoffen overeenkomstig de nationale wetgeving op de interne markt worden aangeboden.

 

Doelgroep

Medewerkers van meststofproducenten, meststofhandelaren, agronomen.

 

Trainer

Tine De Meyere studeerde bachelor in voedings- en dieetkunde. Ze werkte als kwaliteitsverantwoordelijke bij verschillende bedrijven waaronder productie van chocolade, voedingssupplementen en feed premixen. In 2012  startte ze als consultant bij AMNorman waar ze zich specialiseerde in het kwaliteitsmanagement van feed bedrijven, agro-toelevering en voertuigconstructeurs. 

Lesgever: Tine De Meyere
08 juni 2021
13u - 17u
300€

1121/0202, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Deelnemen aan de opleiding?

Vul onderstaand formulier in. 

+32 (0)9 223 84 89

info@amnorman.be

Kortrijksesteenweg 1121 - bus 0202
9051 Sint-Denijs-Westrem

BTW BE 0830.793.815