ISO normen

ISO is het in 1947 opgerichte Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die normen voor bedrijven en organisaties vaststelt in wereldwijd 163 landen. De internationale aanduiding ISO is afgeleid van het Griekse woord ‘gelijk’ en bovendien in alle talen te begrijpen. Op internationaal niveau werkt ISO veel samen met de IEC; de International Electrotechnical Commission. In België worden de ISO standaarden beheert door NBN 'Bureau voor Normalisatie'.

ISO maakt documenten met vereiste normen, specificaties, richtlijnen of kenmerken. Deze kunnen door bedrijven consistent worden gebruikt en zorgen ervoor dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel. Daarnaast zorgt ISO ervoor dat deze vereisten in alle aangesloten landen overeenkomen, zodat er sprake is van standaardisering.

Met een ISO certificering maken bedrijven het aantoonbaar dat hun producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

AMNorman kan u ondersteunen bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO normen en we voeren interne audits uit om de conformiteit met de normen te verifiëren. Met de volgende ISO normen hebben we ervaring:

 

ISO 9001:2015

ISO norm 9001 geldt als één van de bekendste wereldwijde norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het richt zich onder andere op omzetgroei, aantoonbare kwaliteit, hogere klanttevredenheid, efficiëntie en kostenbesparing en aanpassend vermogen in een veranderende markt.

 

ISO 14001:2015

ISO norm 14001 richt zich voornamelijk op het maatschappelijke thema van milieuwetgeving. Bovendien wordt ISO 14001 steeds vaker een voorwaarde voor bedrijven om zaken met anderen te doen. Met deze certificering tonen bedrijven aan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van het milieu en dat zij voldoen aan de milieuwetgeving die van toepassing is in hun branche.

ISO 14001 behelst het milieumanagementsysteem. Milieuvergunningen en wettelijke aspecten van het milieubeleid laten wij graag over aan specialisten, maar het managementsysteem met ondermeer interne audits, een risicobeheersplan, verbeteringstrajecten en maatregelen vallen wel onder onze vleugels.

Ondersteuning nodig voor uw kwaliteitssysteem gebaseerd op de ISO principes?