Zowel voedselproducenten als producenten van verpakkingsmaterialen bestemd voor de voedingsindustrie voelen vanuit verschillende richtingen druk om zaken in hun proces te wijzigen of te verbeteren. Wijzigende wetgeving, nieuw opduikende gevaren zoals MOSH en MOAH en de ethische kwesties rond duurzaamheid zijn hier de oorzaak van.

Minerale oliën

De aanwezigheid van minerale oliën in sommige levensmiddelen staat sterk onder de aandacht. Het onderzoek naar de oorzaak, de analysemethodieken en de normering staat nog in de kinderschoenen. Minerale oliën zijn moeilijk te analyseren en de interpretatie van de analyseresultaten is geen evidentie. Minerale oliën zijn een geheel van koolstofatomen van niet-plantaardige oorsprong. De verzadigde koolwaterstoffen (MOSH, mineral oil saturated hydrocarbons) en de aromatische koolwaterstoffen (MOAH, mineral oil aromatic hydrocarbons) komen voor in minerale oliën. Er is een vermoeden dat MOAH kankerverwekkend zou zijn. MOSH zou zich opstapelen in het lichaam en kunnen leiden tot leverfalen en uitgroei van tumoren. Aangezien het gaat om een groep van moleculen is verder onderzoek nog volop lopende naar de mogelijke toxiciteit van deze koolwaterstoffen.

Voedingsbedrijven worden recentelijk geconfronteerd met de mogelijke aanwezigheid van dit onbekende gevaar in hun producten, meestal onder druk van de retail sector. Er wordt gevraagd naar de genomen maatregelen om minerale oliën te beperken of er worden limieten opgelegd. Alhoewel vaak de link wordt gelegd naar het verpakkingsmateriaal als veroorzakende bron, zijn er nog andere bronnen van contaminatie waar men rekening moet mee houden. Plantaardige producten worden vaak gecontamineerd met minerale oliën via uitlaatgassen van tractoren en oogstwerktuigen. Ook tijdens verwerking kan er contaminatie optreden door contact met smeermiddelen.

Europese of Belgische wetgeving m.b.t. MOSH & MOAH is nog niet vastgelegd, maar Duitsland heeft reeds een draft klaar waarin er géén limiet werd voorgesteld voor MOSH, wél voor MOAH, namelijk 0,5 mg/kg levensmiddel en waarbij het gebruik van een functionele barrière in het verpakkingsmateriaal wordt opgelegd. De retail sector legt vaak strengere limieten of vereisten op.
Om tot de juiste oplossingen te komen en de correcte voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen is het uitvoeren van een risicoanalyse onontbeerlijk.

Heb je nog vragen over minerale oliën en migratie vanuit verpakkingsmaterialen? Contacteer me: JOYCE.BUYSSE@AMNORMAN.BE.

Op de hoogte blijven van onze blog?

Schrijf je nu in!