De regels inzake oorsprong en herkomst van primaire ingrediënten waren nog onduidelijk bij het in voege treden van Verordening 1169/2011. 
Op 28 mei 2018 werd  UITVOERINGSVERORDENING 2018/775 gepubliceerd met nieuwe regels inzake oorsprongsvermelding (COOL-verordening (Country-Of-Origin Labelling)).
Levensmiddelen die volgens de huidige regels geëtiketteerd zijn, mogen nog in de handel worden gebracht tot 1 april 2020.
Stel de herziening van uw verpakkingen dus beter niet uit.
Let wel, deze regels zijn enkel van toepassing indien u een land van oorsprong/ plaats van herkomst vermeldt op uw verpakking.

Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt niet het/dezelfde is als die/dat van het levensmiddel dan moet hiervan een vermelding op de verpakking komen.

WAT IS EEN PRIMAIR INGREDIËNT NU WEER?

Een primair ingrediënt is een ingrediënt van een levensmiddel dat meer dan 50 % van dit levensmiddel uitmaakt of dat gewoonlijk door de consument met de benaming van het levensmiddel wordt geassocieerd en waarvoor in de meeste gevallen een kwantitatieve aanduiding (KwID) vereist is.

VERMELDING OORSPRONG / HERKOMST

Er worden twee opties mogelijk gemaakt om het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een primair ingrediënt te vermelden.

Optie 1
Verwijzen naar één van de volgende geografische gebieden vanwaar het primair ingrediënt afkomstig is:
- 'EU', 'niet-EU', 'EU en niet-EU'
- Regio gekend door de consument
- FAO-visserijzone voor visserijproducten
- Land

Optie 2
Gebruik maken van de volgende vermelding: '(naam van het/de primaire ingrediënt(en)) is/zijn niet afkomstig van (het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel)' of een gelijkaardige formulering die duidelijk is voor de consument.

REGELS VOOR DE PRESENTATIE VAN DEZE VERMELDING

In deze nieuwe verordening zijn ook enkele regels opgenomen over de presentatie van deze vermelding:
1) Vermelden in de X-hoogte bepaald in Verordening 1169/2011: 1,2mm (of 0,9mm bij kleine verpakkingen).
2) Vermelden in hetzelfde gezichtsveld als het LVO of de PVH van het levensmiddel.
3) Bovenstaande regels gelden ook als het LVO/ PVH via afbeelding wordt weergegeven bijv. door een afbeelding van de nationale vlag van het land van oorsprong te gebruiken in de etikettering.
 

Vragen of onduidelijkheden? Contacteer onze etiketteringsspecialisten, zij helpen u op weg.
ETIKET@AMNORMAN.BE

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al het sectornieuws