De ISO9001 is de bekendste en meest gebruikte norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hoogstwaarschijnlijk ben je ook al bekend met deze norm. Uiteraard moeten deze normen, net als jouw organisatie, mee met de tijd en hebben ze af en toe een update nodig. Wat zijn nu de verschillen tussen de ISO-norm uit 2008 en die uit 2015?

wat zijn nu de verschillen tussen de ISO-norm uit 2008 en die uit 2015?

de ISO9001-norm

 

De ISO9001 is de belangrijkste, internationale norm voor het kwaliteitsmanagement binnen een organisatie. De internationale organisatie voor standaardisatie (ISO) stelt de normen op die gelijk zijn voor 163 landen.

De ISO9001-norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het product en de eisen van de organisatie zelf. De ISO9001 kan in 3 korte zinnen weergegeven worden: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

 

van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015

 

De grootste aanpassing van de ISO9001:2015 is de nieuwe structuur die de norm gekregen heeft. Er zijn nu 10 hoofdstukken in plaats van de oorspronkelijke 8. De ISO9001:2015 werkt nu ook volgens een PDCA (Plan, do, check, act) indeling. De eerste 3 hoofdstukken blijven dezelfde als de vorige versie van de ISO9001-norm, maar vanaf hoofdstuk 4 zijn er heel wat verschillen.

tabel

flowchart

In de nieuwe versie van de ISO9001-norm ligt de focus nu sterk op het risicomanagement. Jouw organisatie zal worden uitgedaagd om zelf na te denken over de risico’s verbonden aan jouw activiteiten en deze te analyseren. Uit deze risicoanalyse beslis je dan zelf wat de uitdagingen zijn voor het beheren van jouw bedrijfsprocessen.

 

Andere veranderingen zijn een nieuwe terminologie en het feit dat het ISO geen formele procedures en documentatie meer eist. Dit laatste zal jouw organisatie een hoop papierwerk besparen.

 

overgangsperiode

Als een nieuwe publicatie van de norm verschijnt, geldt een overgangsperiode van 3 jaar. In die tijd kan jouw organisatie zich aanpassen aan de nieuwe norm. Om deze overgang vlot te laten verlopen kan beroep gedaan worden op AMNorman en de Normanisten.

 

certificatie

De certificatie gebeurt steeds door een onafhankelijke partij en niet door het ISO. De onafhankelijke partij stelt vast of het kwaliteitsmanagement binnen een organisatie voldoet aan alle eisen van de norm. AMNorman kan jouw organisatie helpen om het certificaat te bereiken, dit aan de hand van audits, advies of opleidingen.

Wil je graag meer weten over de ISO9001-norm of weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Aarzel zeker niet om CONTACT op te nemen!

  • am norman ISO

op de hoogte
blijven van het 
laatste nieuws?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

AM Norman