NL|EN

Verstrengde controles FAVV in vleessector

Meer structurele middelen voor het FAVV.

De €2.000.000 die door de ministerraad werd goedgekeurd worden aanzien als structurele middelen voor het FAVV. Dit betekent concreet dat er een 20-tal FTE's zullen worden aangeworven door het FAVV. Voor 2018 zal dit nog door BMO's worden waargenomen.

Versterkte controles slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen

De LCE's zullen a.d.h.v. specifieke procedures en checklists extra controles uitvoeren in slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen.
De frequentie van deze bijkomende controles zou 1x/trimester bedragen, met een eerste golf van drie controles in het eerste trimester, vermoedelijk te rekenen vanaf april tot juni.

Aandachtspunten

Het FAVV stuurde reeds een schrijven met aandachtspunten waar de operators moeten me in regel zijn:
- In uw autocontrolesysteem dient u een procedure uit te schrijven voor de synchronisatie tussen een afgekeurd karkas en de bijhorende rode en witte organen waarin onder meer volgende punten zijn opgenomen:
- hoe is de aanduiding van de exacte locatie van afkeuring van een karkas aan de slachtband?
- hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende slachtkettingen (karkas – rode organen – witte organen) en de personen (BMO’s) die er staan opgesteld?
- hoe wordt de synchronisatie tussen een afgekeurd karkas en de bijhorende rode en witte organen precies getest?
- met welke frequentie en door wie wordt deze test uitgevoerd?
- hoe gebeurt de registratie van deze uitgevoerde test?
wat zijn de correctieve maatregelen bij een niet-conformiteit?
U dient met de BMO’s hierover te communiceren en hen duidelijke instructies te geven welke handelingen zij dienen te stellen wanneer ze een karkas aan de band afkeuren: hoe, waar en wanneer precies moet hij welke knop bedienen, zowel voor het karkas als voor de corresponderende organen,… Deze instructies dient u mee op te nemen in uw ACS zodat de BMO er kennis kan van nemen.
 

Hulp nodig?

Wilt u goed voorbereid zijn op de controles? Wilt u ondersteuning bij het uitwerken van de vereiste procedures? Laat uw autocontrolesysteem auditeren door onze experts. We brengen tekortkomingen in kaart en nemen samen met u de gepaste maatregelen om afwijkingen op te lossen. Meer info

 

Schrijf u in op de blog

 
 
Interesse in

 
 
Interesse in

 
General: Help and guidance towards achieving ISO 9001
General: ISO 14001
General: Specs, labels, claims, nutrition
Food sector: Child daycare centres (Q-kids)
Food sector: Food allergens and allergen management
Food sector: Food defence, food fraud and business continuity
Food sector: Food packaging
Food sector: HACCP - Food
Food sector: ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS
Animal feed: FCA, GMP+, QS
Animal feed: HACCP - Feed