NL|EN

Datum: 09 Aug 2018

Auteur: Elke Debou

Sector: Food sector

Dienst: Federal Food Safety Agency requirements and self-audit, HACCP - Food


Volgend artikel"Etiketteren met een ℮"
Vorig artikel"Gaat België ook voor het Nutri-Score label?"
Alle artikelen

Medisch attest niet meer verplicht

Tot voor kort diende iedere medewerker in de dierlijke primaire sector aan te tonen met een medisch attest dat zijn of haar gezondheid toeliet om in direct contact te komen met levensmiddelen. Deze vereiste stond genoteerd in bijlage II van het Koninklijk Besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014.

Via een recent gepubliceerd besluit werd bovenvermelde eis echter opgeheven. Personen die nu rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, dienen  niet langer een medisch attest voor te leggen om hun activiteit in de levensmiddelensector te kunnen uitvoeren.
Een medisch attest mag dan niet meer vereist zijn, de levensmiddelenoperator moet echter wel nog steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII van Europese Verordening  852/2004 omtrent persoonlijke hyiëne. Regels met betrekking tot een goede persoonlijke hygiëne en schone kledij blijven uiteraard gelden, alsook het verbod om met levensmiddelen in contact te komen indien je drager bent van een besmettelijke ziekte.

Bron: FAVV

 

Schrijf u in op de blog

 
 
Interesse in

 
 
Interesse in

 
General: Help and guidance towards achieving ISO 9001
General: Internal audits
General: ISO 14001
Food sector: Calibration
Food sector: Child daycare centres (Q-kids)
Food sector: Federal Food Safety Agency requirements and self-audit
Food sector: Food allergens and allergen management
Food sector: Food defence, food fraud and business continuity
Food sector: Food packaging
Food sector: HACCP - Food
Food sector: Have A Safe Meal
Food sector: ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS
Food sector: Nutritional value
Food sector: Q-IT
Food sector: Specs, labels, claims, nutrition
Animal feed: Animal feed labelling and claims
Animal feed: FCA, GMP+, QS
Animal feed: HACCP - Feed
Collaboration groups: LabelDoc